אורח בישיבה בכפר: מפקד יחידת מיטב בצה"ל

דף הבית חדשות הכפר אורח בישיבה בכפר: מפקד יחידת מיטב בצה"ל