אסיפה כללית לחברי האגודה, בבית הכנסת המרכזי כ"ב באייר תשפ"ב

דף הבית חדשות הכפר אסיפה כללית לחברי האגודה, בבית הכנסת המרכזי כ"ב באייר תשפ"ב
בס"ד
י"ד אייר תשפ"ב
הזמנה לאסיפה כללית
 

בהתאם להוראת האגף לאיגוד שיתופי ברשם האגודות השיתופיות,

ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית.

האסיפה תתקיים בעז"ה ביום שני כ"ב אייר התשפ"ב 23.05.2022

בשעה 20:30  בבית הכנסת המרכזי.

במידה ובשעה הקבועה לא יהיה מניין חוקי , תידחה האסיפה לאותו יום לשעה 21:30

על סדר היום:
  1. בחירת יו"ר האסיפה
  2. בחירת מזכיר האסיפה
  3. דבר תורה
  4. אישור הדו"ח הכספי לשנת 2019-2020
  5. אישור הצעת התקציב לשנת 2022
החל מיום ראשון י"ד אייר התשפ"ב (15.05.2022) לא כולל ימי שישי,
תינתן אפשרות לכל חבר אגודה המעוניין בכך, לעיין במידע הרלוונטי אשר יועמד לרשותו ע"י האגודה,
הקשור לסעיפים 4-5 שעל סדר יום האסיפה הכללית.

בברכה,

ר' נחמן רייכמן

יו"ר ועד ההנהלה

דילוג לתוכן