דבר יו"ר הועד

דף הבית דבר יו"ר הועד

 

תושבי כפר חב"ד היקרים, שלום וברכה!
 
עם כניסתי לתפקיד בימים אלה, כיו"ר ועד כפר חב"ד, ברצוני להודות לכם בשמי ובשם חברי הועד, החדשים והותיקים, על התמיכה והאמון להם זכינו מכם התושבים בבחירות האחרונות, ובעזרת ה' נעשה ונצליח באחדות מלאה למען המשך פיתוח כפר חב"ד ורווחת התושבים בגשמיות וברוחניות, תוך תיאום ושיתוף פעולה פורה ומלא עם המועצה האזורית שדות דן בראשות ידידי מר דוד שי' יפרח,
בהזדמנות זו ברצוני להודות בשם כלל תושבי הכפר לחברי הועד היוצא, בראשות ידידי הרב שמעון שי' רבינוביץ', על עשייה לילות כימים למען הכפר ותושביו, ושיפור פני הכפר, אליו נחשף כל מי שמבקר בכפר בעת האחרונה.
 
מאז נבחרנו לתפקיד, אנו מקדישים שעות רבות ללמידה ולחשיבה מחודשת, בכדי למנף את הישגי העבר ולהמשיך להצעיד את הכפר קדימה, תוך חלוקת תחומי האחריות בין חברי הועד, 
 
אחד הדברים המהותיים עליו נשים את הדגש הוא ההגעה אי"ה לאיזון תקציבי, כדי שנוכל לנהל את הכפר כראוי. לשם כך, נצטרך שותפות מלאה מכם התושבים, בתשלום מיסי הועד, כהשלמה לתקציבים המגיעים מהמועצה – כספים החוזרים אליכם במלואם בדמות הפיתוח הגשמי והרוחני של הכפר, וכוללים בין היתר תשלום לצוות מקצועי, לניקיון ופיתוח סביבתי ועוד. 
מכאן הדרך תהיה סלולה בעז"ה לעוד הרבה דברים נפלאים שבדעתנו ליישם במהלך הקדנציה הקרובה. 
 
נמשיך לשמש כאוזן קשבת לכל תושב ונזכור תמיד כי כוחנו באחדותנו, ובעז"ה נזכה ל"ברכנו אבינו כולנו כאחד" עד לברכה העיקרית בגאולה האמיתית והשלימה. 
 
שלכם,
נחמן רייכמן יו"ר