היום של הרבי – בבית של הרבי

דף הבית חדשות הכפר היום של הרבי – בבית של הרבי
בית אגודת חסידי חב”ד – 770 מזמין את ציבור אנ”ש – אנשים, נשים וטף לבוא ל’נחלה של נשיא דורנו בארץ-הקודש’ ולקיים את מנהגי יום ההילולא של כ”ק האדמו”ר רבי יוסף יצחק, ביום שישי, י’ בשבט מתוך התעוררות והתקשרות וקבלת החלטות טובות.   זמני התפילות בציבור בחדר ב’חדר הרבי’: ערבית: (ליל י’ בשבט): 17:30 שחרית: 8:30 מנחה: 15:15 במשך כל היום כולו עד שעה לפני כניסת שבת יהיה ‘חדר הרבי’ פתוח לקהל הרחב, לתפילה, לימוד משניות, כתיבת פ”נ (שיישלח לציון הקדוש) ולהדלקת נר נשמה.   בית אגודת חסידי חב”ד  – 770 רח’ מעלה 770 מספר 2 כפר חב”ד.