הרשמה למעונות היום בכפר חב"ד

דף הבית חדשות הכפר הרשמה למעונות היום בכפר חב"ד

ההרשמה למעונות היום בכפר חב"ד נפתחת ביום ראשון כ"ח שבט 3.2.19

ההרשמה למעון "בית חיה מושקא" שע"י ועד כפר חב"ד תתקיים במשרדי ועד כפר חב"ד 

ההרשמה ל"מעונות חיה" שע"י כולל חב"ד תתקיים במשרדי המעון רח' אדמו"ר הריי"צ 2

 

הרישום למעונות: בין התאריכים כ"ח שבט תשע"ט 3/2/19 ועד ט"ז אדר א' תשע"ט 21/2/19

 

הרישום למעון "בית חיה מושקא" שע"י ועד כפר חב"ד : בימי ראשון, שלישי וחמישי בין השעות 15:30 – 08:30 

הרישום "למעונות חיה" שע"י כולל חב"ד:  ביום א' וג' בין השעות 10:00 – 08:30

בימי ב' וה' בין השעות 15:30 – 13:30.

 

למעון "בית חיה מושקא" יתקבלו ילדים שנולדו מתאריך 1/4/17 ה' ניסן תשע"ז

"למעונת חיה" יתקבלו ילדים שנולדו מתאריך 1/1/17 ועד תאריך 31/7/17

להזכירכם! חובת הרישום חלה גם על ילדים שממשיכים שנה נוספת!

                                  

לרישום  למעון "בית חיה מושקא" יש להביא:

א. חוברת הרשמה למעון חתומה על כל סעיפה.

את חוברת ההרשמה ניתן להוריד מאתר הבית של כפר חב"ד www.kfar-chabad.com

ניתן גם לאסוף את החוברת ממשרדי ועד כפר חב"ד או מהמעון.

ב. טופס הוראת קבע חתום מהבנק.

ג. דמי רישום 133 ש"ח במזומן או בצ"ק.

ד. צילום ת"ז אם + ספח (נא לוודא שהילד רשום בה)

להורדת חוברת ההרשמה למעון יום בית חיה מושקא לחצו כאן     

 

 לרישום ל"מעונות חיה" יש להביא:

 

א. טופס הוראת קבע חתום מהבנק.

 להורדת טופס הוראת קבע למעון חיה לחצו כאן 

ב. דמי רישום 133 ש"ח במזומן או בצ"ק.

ג. צילום ת"ז אם + ספח (נא לוודא שהילד רשום בה)