מנכ”ל משרד השיכון בביקור בכפר חב”ד

דף הבית חדשות הכפר מנכ”ל משרד השיכון בביקור בכפר חב”ד