מאות ילדים בראלי שבועות

דף הבית חדשות הכפר מאות ילדים בראלי שבועות

 

מאות מילדי כפר חב"ד גדשו אמש את היכל בית הכנסת ״המרכזי״ בכפר חבד לאור בקשתו של הרבי לקיים כינוס תורה תפילה וצדקה במוצאי החג. הכינוס נפתח באמירת הפרק של הרבי בעמידת קהל הילדים ע״י המשפיע ר' מנחם מענדל אלפרוביץ.
לאחר מכן אמר גם פרק כ' לרפואת כלל אנ"ש הזקוקים לרפואה שלימה במהרה,
המשפיע ריתק את הילדים בסיפורים על שבועות אצל הרבי,
המנחה ר׳ ברקה מנדלסון זימן את הילדים בזה אחר זה לאמירת 12 הפסוקים.
לאחר מכן חולקו מטבעות לצדקה,
בהמשך נערכה ההצגה שדיברה על כמה שחשוב לא לחשוד בכשרים ולהיזהר בשמירת הלשון ולשמור על פה נעים וחסידי.
לאחר מכן התקיים מופע מרהיב עין של ציור בחול שדיבר על מהותו של יהודי שמוכן למסור את נפשו למען הזולת.
תוך כדי הכינוס התקיימו מספר הגרלות על פרסים יקרי ערך.
הכנס אורגן ע״י חבר ועד כפח הרה״ח הנמרץ איש רב פעלים ר׳ שניאור מיכלשוילי הפועל כל השנה ללא לאות עבור רווחת ילדי הכפר
בשיתוף עם מנהלת מחלקת תרבות גב׳ רונית עמר במועצה האזורית ״שדות דן״.