ריתחא דאורייתא ב"כינוס תורה" המרכזי בכפר חב"ד

דף הבית חדשות הכפר ריתחא דאורייתא ב"כינוס תורה" המרכזי בכפר חב"ד

בכפר חב"ד עוסקים בתורה כרצון הרבי: בהתאם להוראת הרבי נשיא דורנו לערוך "כינוסי תורה" בימים הסמוכים לחג השבועות, זמן מתן תורתנו, נערך באיסרו חג השבועות מעמד מרשים של "כינוס תורה" מרכזי בענייני החג, בהשתתפות מאות מתושבי הכפר.

ה"כינוס תורה" נערך ביוזמת ה"ועד הרוחני" דכפר חב"ד, ובעידוד המרא דאתרא הרב מאיר אשכנזי.
ה"כינוס תורה" נפתח בשעה היעודה, בשעה שש בערב, בהיכל בית הכנסת "בית מנחם". פתח את הכנס בדברים מענייני דיומא המנחה הרה"ח ר' זושא וולף, חבר הוועד הרוחני דכפר חב"ד.

"פותחין בדבר מלכות" – בראשית הכינוס תורה הוקרנו מראות קודש מהרבי, מתוך התוועדות ערב חג השבועות תשמ"ב, הדרן מעמיק שנשא הרבי בהתוועדות זו על סיום מסכת סוטה בתלמוד בבלי ובתלמוד ירושלמי

ראשון הדוברים היה הגה"ח הרב דוב טברדוביץ, ראש בית המדרש להוראה שעל יד ישיבת "תומכי תמימים" המרכזית בכפר חב"ד. הרב טברדוביץ נשא דברים בדיני מוקצה בשבת וביום טוב, ובייחודיות של דיני מוקצה בחג על שבת קודש.

אחריו נשא דברים הרב מנחם מענדל ווהבה, ראש כולל ומכון "אורח מנחם" בכפר חב"ד. הרב ווהבה נשא שיעור מרתק בעניין "מנהג ישראל תורה", תוך שהוא מחלק ומגדיר את הסוגים השונים במנהיגי ישראל, מנהגי קהילות, מנהגי אבות ומנהגים כלליים. בהמשך לכך דייק הרב ווהבה בלשונו הזהב של רבינו הזקן בשולחנו בביטוי "מנהג אבותינו בידינו", והייחודיות בכל מקום שהובאה הגדרה זו.

ומתורת הנגלה לתורת החסידות, נואם נוסף בכינוס תורה היה הרה"ח ר' ישראל הלוי ברוד, מנכבדי תושבי הכפר, אשר עיין בפתגמי "היום יום" בסמיכות לימי חג השבועות, אשר מהם ניתן לעמוד על הבנה מחודשת במהותו של החג בתורת רבינו, ובקשר שבין חג השבועות לראש השנה ויום הכיפורים.

הכינוס תורה נחתם בהמשך הצגת מראות קודש מהרבי מהתוועדות ערב חג השבועות תשמ"ב, כאשר הקהל הרב צופה בשקיקה במראות הקודש החדשים מהרבי שהתפרסמו ערב החג.

בסיום הכינוס הובעה התודה לגבאי בית הכנסת "בית מנחם" על הסיוע שהעמידו להצלחת הכינוס, ר' בנימין ריבקין, ר' יצחק גרינוולד, ר' מנחם אדרעי והר' משה הורביץ.

הכינוס נחתם בהתוועדות חסידית לרגל יום הולדתו של הרה"ח ר' ישראל הלוי שי' ברוד, לשנת הצלחה.