נשים לעזרת נשים

קבוצת נשים הפועלת לשדרוג עזרת הנשים בבית הכנסת בית מנחם, מבחינה פיזית וחברתית לטובת מתפללות בית הכנסת.

שם
תפקיד
טלפון
פקס
אימייל
שם: גב' סוניה ליפסקר
תפקיד:
טלפון: 03:9606432
פקס:
אימייל: