קריית החינוך 'אור שמחה'

קמפוס טיפולי לילדים בסיכון

039606137
039606138
039607313
orsimcha@gmail.com
רחוב האדמו"ר הריי"צ 35, ת"ד 21 כפר חב"ד
שם
תפקיד
טלפון
פקס
אימייל
שם: הרב זאב סלאווין
תפקיד: מנכ"ל
טלפון: 0546535770
פקס:
אימייל: