תורת חב"ד לבני הישיבות

פעילות הארגון:

תורת חב"ד לבני הישיבות הוא ארגון שבסיסו בכפר חב"ד, הפועל להפצת תורת חסידות חב"ד לבני הישיבות.

0722219050
צעירי חב"ד 4 כפר חב"ד