הסתיימה ההרשמה למחנות הקיץ 'גן ישראל' שע"י ועד כפר חב"ד

לתשומת לב, רצוי לוודא מול משרדי ועד כפר חב”ד ומייל הרישום: rishum.ganisrael@gmail.com
כי התקבל תשלום והושלם תהליך ההרשמה במלואו!

תודה על שיתוף הפעולה