הכפר של הרבי

דף הבית הכפר של הרבי
כפר חב”ד נועד כדברי הרבי מליובאוויטש: “להיות מרכז, משם יפוצו מעיינות החסידות עד שיגיעו גם חוצה, לקרב בני ישראל לאבינו שבשמים מתוך קירוב אמיתי הנובע מאהבת ישראל ולהביא הגאולה האמתית והשלמה על ידי משיח צדקנו.” כאמור, את הכפר ייסד הרבי הריי”צ, ובתקופה הראשונה להתיישבות בו, בערב שבת כ״א אייר תש”ט, הוא שלח  למתיישבים הראשונים מכתב עידוד על הזכות לגור במקום זה וכן ספר תורה. את שגשוגו ופיתוחו של הכפר, המשיך וליווה חתנו, הרבי מליובאוויטש לאורך השנים, במתן הוראות ושליחת מכתבים באשר להתנהלותו היום-יומית של הכפר, אופיו ופיתוחו. הביטוי הנפלא ביותר לחביבותו של הכפר בעיני הרבי, היא הנחלה אותה ביקש להקים בכפר. בשנת תשמ”ה (1985) הפתיע הרבי את החסידים במהלכה של התוועדות חג הגאולה י”‘ב תמוז, כשביקש להקים עבורו נחלה בארץ הקודש, העתק מדויק של בית הכנסת ובית המדרש שלו – ‘770’ – שבניו יורק, שיקרא “בית אגודת חסידי חב”ד”, כשהמטרה היא כפי שהתבטא הרבי, כי “בית זה ישמש תחליף עבור מי שבנסיבות שונות לא יוכל להגיע ל ‘770’ שבניו יורק”. במצוות הרבי, השקיעו החסידים מאמצים גדולים ובפרק זמן קצר של 44 יום בלבד (אחרי קבלת אישורים ובניית השלד) הוקם הבית, הדומה בצורתו ל- ‘770’ שבארה”ב. הבניין שמתנוסס לתפארה בכל הדרו, מושך אליו במשך השנה כולה אלפי מבקרים מכל הזרמים והחוגים המעוניינים להכיר את עולמה הפנימי של חסידות חב”ד.