הרב הצבאי הראשי הרב אייל קרים בביקור בכפר חב”ד

דף הבית חדשות הכפר הרב הצבאי הראשי הרב אייל קרים בביקור בכפר חב”ד
הרב הצבאי הראשי הרב אייל משה קרים ערך ביקור בכפר חב”ד כאורחו של יו”ר הועד הרב שמעון רבינוביץ, הרב התחיל את ביקורו במשרדי ועד כפר חב”ד, הרב סייר בבית אגודת חסידי חב”ד בליווי הרב מנחם לאטר מנהל הבניין, לאחר מכן ביקר הרב בישיבת אהלי תמימים שם נפגש עם הנהלת הישיבה וחזר בפני התלמידים על שיחה של הרבי לפרשת השבוע, במהלך הביקור אמר הרב כי כולם צריכים ללמוד מהמסירות נפש של חסידי חב”ד.