הכנסת ספר התורה ששלח כ"ק אדמו"ר הריי"צ לכפר חב"ד

דף הבית חדשות הכפר הכנסת ספר התורה ששלח כ"ק אדמו"ר הריי"צ לכפר חב"ד