מבצע חנוכה – תושבי כפר חב”ד מאירים את הסביבה

דף הבית חדשות הכפר מבצע חנוכה – תושבי כפר חב”ד מאירים את הסביבה