כפר חב”ד: פתיחה מרגשת לתוכנית ‘אבות ובנים’

דף הבית חדשות הכפר כפר חב”ד: פתיחה מרגשת לתוכנית ‘אבות ובנים’
ילדי כפר חב”ד נהרו לבית הכנסת ‘בית מנחם’, הורים וילדים, לרגל פתיחת אבות ובנים זמן חורף, בהשתתפות יו”ר ועד כפר חב”ד ר’ שמעון רבינוביץ, שהגיע יחד עם בנו ללימוד אבות ובנים שע”י ועדת החינוך שע”י ועד כפר חב”ד. לאחר הלימוד, נשא המשפיע וממארגני אבות ובנים ר’ מנחם מענדל אלפרוביץ, על המבצע שהרבי התחיל בתש”מ, והשיב לב אבות על בנים ע”י בנים שבזכות הילדים, אנו ההורים, זוכים להוסיף בלימוד התורה, וגודל מעלת לימוד התורה עם הילדים. בנוסף, סוכם פעילות ‘אבות ובנים’ קיץ, עם כ-2,000 שעות לימוד אבות ובנים בשבתות העונה בכפר חב”ד. לאחר מכן נערכה ההגרלה ע”י ר’ גרשון רבינוביץ ור’ שי רפאל בליווי של הנגן, החייל בצבאות ה’ דניאל שלץ. ממארגני אבות ובנים נמסר: בכפר חב”ד מנצלים את השעה שמרוויחים מהמעבר לשעון חורף, ללימוד אבות ובנים, והחורף הזה הולך להיות ‘חם’ באבות ובנים”. בסיום האירוע התקיים הגרלות ענק למתמידים באבות ובנים בזמן הקיץ. בהגרלה על סט אגרות קודש זכה החייל בצבאות ה’ מענדי לבנהרץ. בהגרלה על סט לקו”ש זכה החייל בצבאות ה’ שמואל הוגוב ובהגרלה הגדולה על כרטיס טיסה לרבי זכה החייל בצבאות ה’ מוישי יפרח. תודות לוועד כפר חב”ד, היו”ר וחברי הועד, על תרומת האגרות קודש, הליקוטי שיחות והכרטיס טיסה. תודות לרכזים: ר’ אהרן הלפרין, ר’ מענדי בקשי, ר’ גרשון רבינוביץ, ר’ שניאור ציק, ר’ אבי אושר, ר’ נתאי אבל, ר’ שמוליק קוביטשעק, ולגבאי בתי הכנסת בכפר חב”ד. תודה מיוחדת לר’ יצחק גרינוולד ולגבאי בית הכנסת ‘בית מנחם’. תודות למארגנים המסורים שעומדים מאחורי הצלחת האירוע: ר’ שי רפאל ר’ גרשון רבינוביץ ר’ מענדי אלפרוביץ ר’ אבי אושר.