אות בספר תורה לילדי ישראל

פעילות:

מבצע כתיבת ספר התורה של ילדי ישראל הוא פרוייקט שיזם הרבי על מנת לאחד את כלל הילדים היהודים מרחבי העולם, כשכל אחד רוכש אות אחת בספר התורה במחיר סימלי, ומקבל תעודה בה רשום היכן נמצאת האות 'שלו' בספר התורה. נכון לשנת תשע"ו נכתבו שישה ספרי תורה המאחדים למעלה ממליון וחצי ילדים שהתאחדו סביב ספרי התורה.

03:9607358
אדמו"ר האמצעי 4, ת"ד 8 כפר חב"ד