בית הספר בית רבקה בוגרות (יסודי)

דף הבית שירות לתושב חינוך מוסדות חינוך ובתי ספר בית הספר בית רבקה בוגרות (יסודי)

כיתות ה-ח

יצירת קשר

03-9606989
03-9603785
brhabad@gmail.com
br1habad@gmail.com
רחוב הרב שניאור זלמן גורליק 6, ת"ד 17, כפר חב"ד
שם
תפקיד
טלפון
פקס
אימייל
שם: גב' ברוריה הולצמן
תפקיד: מנהלת
טלפון: 0503057273
פקס:
אימייל: holz.br@gmail.com