בית הספר בית רבקה צעירות (יסודי)

דף הבית שירות לתושב חינוך מוסדות חינוך ובתי ספר בית הספר בית רבקה צעירות (יסודי)

כיתות א- ד

036586656
036584879
br412882@gmail.com
רח' המגיד ממעזריטש 6, ת"ד 17 כפר חב"ד
שם
תפקיד
טלפון
פקס
אימייל
שם: גב' רוחי הניג
תפקיד: מנהלת
טלפון: 0525000654
פקס:
אימייל: rochih770@gmail.com