מכללת בית רבקה

מכללה לחינוך ולהכשרת עובדי הוראה - מרכז להשתלמות

יצירת קשר

03-9602300
03-9602301
michlala@rivka.org.il
רח' הרבנית חיה מושקא 2 כפר חב"ד ב' מיקוד: 6084000
שם
תפקיד
טלפון
פקס
אימייל
שם: הרב משה חפר
תפקיד: ראש המכללה
טלפון: 039602323
פקס:
אימייל: chefer_m@rivka.org.il