מעגלים

רשת קבוצת תמיכה לנשים צעירות, בחורות ונערות, ומטרתה לגרום לשינוי פנימי ומעשי בצניעות, במחשבה בריאה ובלבוש.

 

שם
תפקיד
טלפון
פקס
אימייל
שם: גב' דבורה לאה רוטשילד
תפקיד:
טלפון: 0543512770
פקס:
אימייל: