ארגון נשי ובנות חב"ד כפר חב"ד

הנהלת נשי חב"ד כפר חב"ד

ארגון נשי ובנות חב"ד הארצי נוסד ע"י  הרבי בשנת תשי"ב וממנו הסתעף הסניף בכפר חב"ד.

לארגון בכפר חב"ד וועדת נשים שקיבלה את ברכתו של הרבי בשנת תשמ"ח לשמש כהנהלת הארגון. עם הזמן הצטרפו אליה נשים נוספות. הוועדה מתאספת מידי חודשיים לדון בענייני נשות הכפר, בבעיות העולות, ומהווה ארגון גג לכל ארגוני הנשים בכפר.

חברות ההנהלה: הרבנית סימה אשכנזי, הגב' חיה ליפשיץ, הגב' צפורה וישצקי, הגב' מלכה אדרעי, הגב' שושנה רוטנברג, הגב' ברכה טברדוביץ והגב' ריבי פינסקי.

לברורים

שם
תפקיד
טלפון
פקס
אימייל
שם: גב' מלכה אדרעי
תפקיד: מזכירת ההנהלה
טלפון: 054-7770824
פקס:
אימייל: