סופר זול שאול בייץ

סופר בייץ כולל מאפיה - מאפים טריים ומחלקה לפיצוחים טריים

03:9607253
03:9607471
baitch-food@gmail.com
אדמו"ר הריי"צ 37 כפר חב"ד

שעות פתיחה:

ימי א' ג' ד' ה' בין השעות 20:00 - 6:30

יום ב' ו' בין השעות 15:00 - 6:30