רשת חינוך חב"ד – רשת אהלי יוסף יצחק

דף הבית שירות לתושב ארגונים בכפר מוסדות וארגונים רשת חינוך חב"ד – רשת אהלי יוסף יצחק

רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק - מיסודו ובנשיאותו של הרבי מליובאוויטש

רשת אהלי יוסף יצחק' הינה תקרת גג אחת, תחתיה פועלים מאות גנים ועשרות בתי ספר הפזורים ברחבי הארץ. הרשת מעניקה חינוך יהודי אותנטי בסטנדרטים גבוהים ובאיכות לימודית בלתי מתפשרת.

הרשת מאחדת את הצוות החינוכי, התלמידים ובעלי התפקידים השונים בתחומה, ברוח חסידית-לבבית האופיינית לחסידי חב"ד, הפועלים בהשראתו ובהתאם להוראותיו של הרבי מילובאוויטש מתוך אהבת העם, התורה והארץ.

באמצעים הדידקטיים העומדים לרשותם, שוזרים המורים והמחנכים הקניית ערכים של אמת ואהבת ישראל בתכנים הלימודיים ובתוכנית הלימוד הכללית באהבה רבה לילד ובתחושת שליחות כנה. במוסדות 'הרשת' תמצאו ילדים שמחים, העוסקים בפעילות חינוכית בשינון, בקיאות, יצירה ובחדוות לימוד אמיתית.

'הרשת' בארץ, הוקמה ע''י הרבי מליובאויטש בשנותיה הראשונות של הקמת המדינה ועם גל העלייה שהציף את הארץ בעקבותיה, אז החל הרבי להתעניין אודות מצב החינוך בקרב ילדי העולים. במכתביו לעסקני חב"ד ניכרת דאגתו הרבה לחינוכם ולעתידם היהודי של אותם ילדים רכים החיים בתנאים גשמיים קשים ובחוסר מדאיג של מוסדות חינוך ראויים, מה שהביא ליזמה המסועפת של הקמת 'הרשת'.

יחסו המעודד של הרבי, הדרכתו הצמודה והתעניינותו העמקנית בכל פרט, היו לקו המנחה לכל אורך ההיסטוריה רווית ההתפתחויות של 'הרשת' שהלכה והתרחבה ובמרוצת השנים התווספו לה מוסדות רבים. כיום פרוסים ברחבי הארץ כשלושים בתי ספר וכמאה וחמישים גנים המסונפים כולם ל-'רשת'.

מעבר לפן המנהלי, 'הרשת' מפיקה חוברות וספרי לימוד, ועורכת מבצעים לימודיים במועדים שונים במשך השנה כשבמהלכם לומדים התלמידים מסרים ותכנים עמוקים דרך עזרי לימוד עיוניים, חווייתיים ויצירתיים שתוכננו ע''י צוות ההיגוי של הרשת בשימת לב מלאה לפרטים הקטנים, תוך שימוש בשיטות לימוד מתוחכמות ובטכנולוגיה מתקדמת.

03-5477005
office@reshetch.org.il
דידן נצח 4 כפר חב"ד