תיכון בית רבקה

כיתות ט- י"ב

יצירת קשר

039606572
beitre.tichon@gmail.com
רח' הרבנית חיה מושקא 2 כפר חב"ד ב' מיקוד: 6084000
שם
תפקיד
טלפון
פקס
אימייל
שם: גב' לאה חפר
תפקיד: מנהלת
טלפון: 039606572 שלוחה 2
פקס:
אימייל:
שם: גב' רייזי הלפרין
תפקיד: סגנית מנהלת
טלפון: 039606572 שלוחה 3
פקס:
אימייל: