תלמוד תורה

יצירת קשר

03-9606878
03-9606951
tt770770@gmail.com
רחוב אדמו"ר הזקן 8, ת"ד 22, כפר חב"ד
שם
תפקיד
טלפון
פקס
אימייל
שם: הרב מנדי כהן
תפקיד: מנהל
טלפון: 0533129694
פקס:
אימייל: