בתי כנסת

הרב שניאור זלמן גורליק 1 כפר חב"ד

זמני התפילות

שחרית:

יום א': 6:00

ימים ב'-ה': 5:55, 7:00 ,8:40

שחרית שבת: 10:00

מנחה ומעריב בזמן.

ביום ו' מנחה גדולה בחורף: 13:30, בקיץ 14:30.

שם
תפקיד
טלפון
פקס
אימייל
שם: הרב זאב רויטמן
תפקיד: משפיע
טלפון: 0542577024
פקס:
אימייל:
שם: ר' דב בער  קרסיק
תפקיד: גבאי
טלפון: 03-9606769
פקס:
אימייל:
שם:  ר' שאול בייטש
תפקיד: גבאי
טלפון: 054-5343746
פקס:
אימייל:
שם: ר' מנחם מענדל בסטומסקי
תפקיד: גבאי
טלפון: 052-3940070
פקס:
אימייל:
שם: ר' נחמן רייכמן
תפקיד: גבאי
טלפון: 054-4960777
פקס:
אימייל:
שם: ר' זלמן
תפקיד: ריבקין
טלפון: 050-7220504
פקס:
אימייל:
אדמו"ר הרש"ב 4 כפר חב"ד

זמני התפילות

בימי חול: מניינים מתקיימים בבית הכנסת באופן רציף סביב השעון.

שחרית בשבת: 10:00

שם
תפקיד
טלפון
פקס
אימייל
שם: ר' בנימין ריבקין
תפקיד: גבאי
טלפון: 053-7753167
פקס:
אימייל:
שם: ר' יוסף אבוהב
תפקיד: גבאי
טלפון: 050-6267812
פקס:
אימייל:
אדמו"ר הרש"ב 4 כפר חב"ד

זמני התפילות

שחרית בשבת:  10:30.

שם
תפקיד
טלפון
פקס
אימייל
שם: הרב דב טברדוביץ
תפקיד: רב בית הכנסת
טלפון:
פקס:
אימייל:
שם: הרב דוד אבא זלמנוב
תפקיד: משפיע
טלפון:
פקס:
אימייל:
שם: ר' אבי אושר
תפקיד: גבאי
טלפון: 054-3096778
פקס:
אימייל:

 

 

 

אדמו"ר הצמח צדק 1 כפר חב"ד
שם
תפקיד
טלפון
פקס
אימייל
שם: ר' בן ציון רסקין
תפקיד: גבאי
טלפון: 052-6399770
פקס:
אימייל:
שם: ר' דובער וילנקין
תפקיד: גבאי
טלפון:
פקס:
אימייל:
שם: ר' תנחום פינסון
תפקיד: גבאי
טלפון:
פקס:
אימייל:
אדמו"ר הרש"ב 2, כפר חב"ד

זמני התפילות

שחרית: 6:45, 8:45

שחרית בשבת: 8:00

מנחה וערבית בזמן.

שם
תפקיד
טלפון
פקס
אימייל
שם: אשר קדוש
תפקיד: גבאי
טלפון: 050-5714672
פקס:
אימייל:
שם: הרב משה הלפרין
תפקיד: המשפיע
טלפון:
פקס:
אימייל:
בית אגודת חסידי חב"ד, מעלה 770 מספר 2 כפר חב"ד

זמני התפילות:

שחרית בימי חול: 09:00

שחרית בשבת:    10:00

שם
תפקיד
טלפון
פקס
אימייל
שם: הרב מיכאל שטיינמץ
תפקיד: משפיע בית הכנסת
טלפון:
פקס:
אימייל:
שם: ר' פייטל סודקביץ
תפקיד: גבאי
טלפון: 050-6611770
פקס:
אימייל:
שם: ר' מנחם לאטר
תפקיד: מנהל הבניין
טלפון: 054-8113770
פקס:
אימייל:
רבי לוי יצחק 44 כפר חב"ד

זמני התפילות

ימים א'-ה': מנחה 10 דקות לפני השקיעה

מעריב מניין 1- בזמנו, מניין 2 ב- 21:30.

שחרית בשבת בשעה 10:00.

שם
תפקיד
טלפון
פקס
אימייל
שם: ר' אברהם חדד
תפקיד: גבאי
טלפון: 054-5546612
פקס:
אימייל:
שם: ר' יעקב קעניג
תפקיד: גבאי
טלפון: 052-3770909
פקס:
אימייל:
שם: ר' רמי מאיר
תפקיד: גבאי
טלפון: 054-6120498
פקס:
אימייל:
שם: הרב אליעזר ברוד
תפקיד: רב בית הכנסת
טלפון: 054-6687705
פקס:
אימייל:
שם: ר' משה בורנשטין
תפקיד: גבאי
טלפון: 0546267703
פקס:
אימייל:
רבי לוי יצחק 37 כפר חב"ד

זמני התפילות:

שחרית:  מניין א':  6:30

מניין ב':  8:15

ערבית:  21:30

שחרית שבת- 10:00, שבת מברכים: 10:30

שם
תפקיד
טלפון
פקס
אימייל
שם: הרב ברוך בליז'ינסקי
תפקיד: רב בית כנסת
טלפון: 052-7707212
פקס:
אימייל:
שם: ר' שניאור רייכמן
תפקיד: גבאי
טלפון: 052-3770907
פקס:
אימייל:
שם: ר' שימי סגל
תפקיד: גבאי
טלפון: 054-9770770
פקס:
אימייל:
שם: ר' חיים פרידמן
תפקיד: גבאי
טלפון: 054-4960641
פקס:
אימייל:
הרבנית חיה מושקא 16 כפר חב"ד

זמני התפילות

שחרית בחול ב-6:20.

שחרית בשבת: 10:00.

מנחה מעריב בזמן.

שם
תפקיד
טלפון
פקס
אימייל
שם: אהרן הלפרין
תפקיד: גבאי
טלפון: 054-2067709
פקס:
אימייל:
שם: הרב חיים הלל רסקין
תפקיד: רב ומשפיע בית הכנסת
טלפון:
פקס:
אימייל:
שם: שלמה אלפרוביץ
תפקיד: גבאי
טלפון: 054-6347790
פקס:
אימייל:
שם: מתתיהו חברים
תפקיד: גבאי
טלפון: 052-2839717
פקס:
אימייל:
תורת שמואל 11 כפר חב"ד

זמני התפילות:

שחרית בשבת בשעה 9:00

שם
תפקיד
טלפון
פקס
אימייל
שם: הרב בנימין כהן
תפקיד: רב בית הכנסת
טלפון:
פקס:
אימייל:
שם: הרב אליהו אמיתי
תפקיד: מייסד וגבאי
טלפון: 052-2933580
פקס:
אימייל:
רבי לוי יצחק 12 כפר חב"ד

זמני התפילות

שחרית: 6:30, 8:10

מנחה ומעריב בזמן

שחרית בשבת: 10:00, שבת מברכים: 10:15

שם
תפקיד
טלפון
פקס
אימייל
שם: הרב אשר אייזנבך
תפקיד: רב בית כנסת
טלפון: 054-8456635
פקס:
אימייל:
שם: ר' אבי מלכא
תפקיד: גבאי
טלפון: 052-6977037
פקס:
אימייל:
שם: ר' צביקה אברמוביץ
תפקיד: גבאי
טלפון: 054-3067704
פקס:
אימייל:
שם: ר' מוטי פרידמן
תפקיד: גבאי
טלפון: 052-5770880
פקס:
אימייל:
מעלה 770, מספר 4 כפר חב"ד

זמני התפילות:

שחרית בימי חול: 06:30.

שחרית בשבת: 10:30.

שם
תפקיד
טלפון
פקס
אימייל
שם: הרב שמעון גופין
תפקיד: רב בית כנסת
טלפון: 058-6999258
פקס:
אימייל:
שם: יחיאל פלמן
תפקיד: גבאי
טלפון: 050-4749770
פקס:
אימייל:
שם: יוסי לרר
תפקיד: גבאי
טלפון: 050-6844478
פקס:
אימייל:
שם: יוסי גולדברגר
תפקיד: גבאי
טלפון: 054-8191770 
פקס:
אימייל:
שם: ישראל מלכא
תפקיד: גבאי
טלפון: 0507701520
פקס:
אימייל:
אדמו"ר הצמח צדק 27 כפר חב"ד

זמני התפילות

שחרית: 06:20.

שחרית בשבת: 10:00.

מנחה וערבית בזמן.

שם
תפקיד
טלפון
פקס
אימייל
שם: הרב ברוך ציקואשוילי
תפקיד: רב בית הכנסת
טלפון: 054-6377034
פקס:
אימייל:
שם: הרב שניאור זלמן קוביטשעק
תפקיד: משפיע
טלפון: 058-4848780
פקס:
אימייל:
הבעל שם טוב 2 כפר חב"ד

זמני התפילות

שחרית:

ימים א' ג' ד' ו': 06:00

ימים ב' וה': 5:55

ר"ח: 5:45

מנחה: 13:45

ערבית: בזמנה (צאת הכוכבים)

שם
תפקיד
טלפון
פקס
אימייל
שם: זמי ליפסקר
תפקיד: גבאי ראשי
טלפון: 054-7700214
פקס:
אימייל:
שם: צביקה ליפסקר
תפקיד: גבאי ראשי
טלפון: 054-7700218
פקס:
אימייל:
שם: הרב בנימין כהן
תפקיד: רב בית כנסת
טלפון:
פקס:
אימייל:
שם: ישראל יעקב גרינוולד
תפקיד: גבאי
טלפון:
פקס:
אימייל:
שם: הרב יעקב לרנר
תפקיד: משפיע
טלפון:
פקס:
אימייל:
מתחם מעון עולים, הרב מרדכי שמואל אשכנזי כפר חב"ד

זמני התפילות

תפילות השבת בזמנן

שחרית בשבת: 10:10

שבת מברכים 10:30

שם
תפקיד
טלפון
פקס
אימייל
שם: רחמים מדר
תפקיד: גבאי
טלפון: 054-7363338
פקס:
אימייל:
שם: ישראל לבקובסקי
תפקיד: גבאי
טלפון: 054-4500138
פקס:
אימייל:
שם: הרב ברוך פייגין
תפקיד: משפיע
טלפון:
פקס:
אימייל:
לקוטי שיחות 29 כפר חב"ד

זמני התפילות

מנחה וערבית בזמנן

שחרית בשבת: 10:00

שם
תפקיד
טלפון
פקס
אימייל
שם: הרב צבי גרופינקל
תפקיד: רב בית כנסת
טלפון:
פקס:
אימייל:
שם: הרב יעקב לרנר
תפקיד: משפיע
טלפון:
פקס:
אימייל:
שם: ר' אברהם גינדי
תפקיד: גבאי
טלפון: 054-4280770
פקס:
אימייל: