בתי מרקחת

דף הבית בריאות בתי מרקחת
039552600
037261830
רחוב הרבי מליובאוויטש 4 כפר חב"ד (צמוד לבניין המועצה).

שעות פעילות:

יום ראשון: 13:00 - 08:00

יום שני: 18:00 - 14:00        ,12:00 - 08:00

יום שלישי: 18:00 - 14:00     ,12:00 - 08:00

יום רביעי: 19:00 -  14:00

יום חמישי: 18:00 - 14:00 ,12:00 - 08:00,

יום שישי: 12:00 -08:00

יצירת קשר:

03-9602400
03-9602410
רחוב אדמו"ר הרש"ב 3 כפר חב"ד

שעות פעילות:

יום ראשון: 15:00 - 7:30

יום שני: 19:00 - 7:30

יום שלישי: 19:00 - 8:00

יום רביעי: 13:00 - 7:30, 19:00 - 16:00

יום חמישי: 11:45 - 07:30, 19:00 - 16:00

יום שישי: 8:00-11:45