גנים

גני בנים

גן בנים גיל 5 (כיתה ב') אהלי תורה

גן פישל הניג
035294738

מספר גן 608

שם
תפקיד
טלפון
פקס
אימייל
שם: פישל הניג
תפקיד: מלמד
טלפון: 052-5000254
פקס:
אימייל:
שם: יוסף המבורגר
תפקיד: עוזר
טלפון: 052-7335043
פקס:
אימייל:

רחוב אדמו"ר הריי"צ 39 כפר חב"ד

גן בנים גיל 5 (כיתה ב') אהלי תורה

גן חיים בורגן
03-6034426

מספר גן 609

שם
תפקיד
טלפון
פקס
אימייל
שם: חיים בורגן
תפקיד: מלמד
טלפון: 054-7770560
פקס:
אימייל:
שם: חיים בן נתן
תפקיד: עוזר
טלפון:
פקס:
אימייל:

רחוב אדמו"ר הריי"צ 39 כפר חב"ד

גן בנים גיל 5 תלמוד תורה

גן אלירם כהן
039604365

מספר גן 615

שם
תפקיד
טלפון
פקס
אימייל
שם: אלירם כהן
תפקיד: מלמד
טלפון: 0506382125
פקס:
אימייל:
שם: מישאל אפרתי
תפקיד: עוזר
טלפון: 0522564657
פקס:
אימייל:

רחוב רבי לוי יצחק 8 כפר חב"ד

גן בנים גיל 4 (כיתה א') אהלי תורה

גן מרדכי פישמן
039605045

מספר גן 606

שם
תפקיד
טלפון
פקס
אימייל
שם: מרדכי פישמן
תפקיד: מלמד
טלפון: 0542004140
פקס:
אימייל:
שם: משה מיידנציק
תפקיד: עוזר
טלפון: 0547870350
פקס:
אימייל:

רחוב אדמו"ר הריי"צ 35 כפר חב"ד

גן בנים גיל 4 (כיתה א') אהלי תורה

גן שלמה גרינפלד
03-9604381

מספר גן 607

שם
תפקיד
טלפון
פקס
אימייל
שם: שלמה גרינפלד
תפקיד: מלמד
טלפון: 0584770453
פקס:
אימייל:
שם: ירמי ליכטר
תפקיד: עוזר
טלפון: 0547846474
פקס:
אימייל:

רחוב אדמו"ר הריי"צ 39 כפר חב"ד

גן בנים גיל 4 , תלמוד תורה

גן מנדי אלרואי
03-9600694

מספר גן 616

שם
תפקיד
טלפון
פקס
אימייל
שם: מנדי אלרואי
תפקיד: מלמד
טלפון: 0546287770
פקס:
אימייל:
שם: מאיר מושיאשוילי
תפקיד: עוזר
טלפון: 0546308545
פקס:
אימייל:

רחוב רבי לוי יצחק 8א כפר חב"ד

גן בנים גיל 3

גן דינה בן חור
03-9606480

מספר גן 604

שם
תפקיד
טלפון
פקס
אימייל
שם: דינה בן חור
תפקיד: גננת
טלפון: 0542157706
פקס:
אימייל:
שם: שרה דקל
תפקיד: סייעת
טלפון: 0502270770
פקס:
אימייל:

רחוב אדמו"ר הזקן 4 כפר חב"ד

גן בנים גיל 3

גן שושי טולושינסקי
03-9605251

מספר גן 624

שם
תפקיד
טלפון
פקס
אימייל
שם: שושי טולושינסקי
תפקיד: גננת
טלפון: 0525974601
פקס:
אימייל:
שם: זוהרה עמר
תפקיד: סייעת
טלפון: 0548476706
פקס:
אימייל:

רחוב אדמו"ר הזקן 10 כפר חב"ד

גן בנים גיל 3

גן דולי כהן
03-9607898

מספר גן 605

שם
תפקיד
טלפון
פקס
אימייל
שם: דולי כהן
תפקיד: גננת
טלפון: 0549245814
פקס:
אימייל:
שם: רחל אברהם
תפקיד: סייעת
טלפון: 0542427014
פקס:
אימייל:

רחוב אדמו"ר הזקן 6 כפר חב"ד

גן בנים גיל 3

גן מירי ברששת
03-5235115

מספר גן 623

שם
תפקיד
טלפון
פקס
אימייל
שם: מירי ברששת
תפקיד: גננת
טלפון: 0587708202
פקס:
אימייל:
שם: חיה עמר
תפקיד: סייעת
טלפון: 0525970652
פקס:
אימייל:

רחוב אדמו"ר הזקן 10 כפר חב"ד

גני בנות

גן בנות גיל 5

גן אביגיל סוקניק
039607853

מספר גן 603

שם
תפקיד
טלפון
פקס
אימייל
שם: אביגיל סוקניק
תפקיד: גננת
טלפון: 0543971928
פקס:
אימייל:
שם: גיטל אברג'ל
תפקיד: סייעת
טלפון: 0584777770
פקס:
אימייל:

גן בנות 5

גן נאווה לנקין
039604374

מספר גן 621

שם
תפקיד
טלפון
פקס
אימייל
שם: נאווה לנקין
תפקיד: גננת
טלפון: 0523606617
פקס:
אימייל:
שם: גן מירי בוטנישווילי
תפקיד: סייעת
טלפון: 0506784509
פקס:
אימייל:

גן בנות גיל 5

גן רותי רחמים
0396068001

מספר גן 614

שם
תפקיד
טלפון
פקס
אימייל
שם: גן רותי רחמים
תפקיד: גננת
טלפון: 0527707459
פקס:
אימייל:
שם: גן דבורה טייב
תפקיד: סייעת
טלפון: 0547791518
פקס:
אימייל:

רבי לוי יצחק 6 כפר חב"ד

גן בנות גיל 4

גן מלכי קרסיק
שם
תפקיד
טלפון
פקס
אימייל
שם: מלכי קרסיק
תפקיד: גננת
טלפון: 0525496770
פקס:
אימייל:
שם: מלכי חביב
תפקיד: סייעת
טלפון: 0545682544
פקס:
אימייל:

רבי לוי יצחק 2 כפר חב"ד ( כתובת זמנית: מתחם בית הספר בית רבקה צעירות רח' המגיד ממעזריטש 6)

גן בנות גיל 4

גן יוכבד תמם
0525614078

מספר גן 602

שם
תפקיד
טלפון
פקס
אימייל
שם: יוכבד תמם
תפקיד: גננת
טלפון: 0525614078
פקס:
אימייל:
שם: רות פינטו
תפקיד: סייעת
טלפון: 0524310555
פקס:
אימייל:

גן בנות גיל 4

גן דבי מיידנצ'יק
039607996

מספר גן 613

שם
תפקיד
טלפון
פקס
אימייל
שם: דבי מיידנצ'יק
תפקיד: גננת
טלפון: 0546635770
פקס:
אימייל:
שם: יעל ינקוביץ
תפקיד: סייעת
טלפון: 0545487446
פקס:
אימייל:

רבי לוי יצחק 6 כפר חב"ד

גן בנות גיל 4

גן חוי ציקשוילי
037446103

מספר גן 622

שם
תפקיד
טלפון
פקס
אימייל
שם: חוי ציקשוילי
תפקיד: גננת
טלפון: 0545463770
פקס:
אימייל:
שם: אביבה צוברי
תפקיד: סייעת
טלפון: 0502781702
פקס:
אימייל:

רבי לוי יצחק 41 כפר חב"ד

גן בנות גיל 3

גן איריס זייגן
039607287

מספר גן 619

שם
תפקיד
טלפון
פקס
אימייל
שם: איריס זייגן
תפקיד: גננת
טלפון: 0542379560
פקס:
אימייל:
שם: לבנה מצמבר
תפקיד: סייעת
טלפון: 0528500725
פקס:
אימייל:

דרך מצותיך 52

גן בנות גיל 3

גן לילך לבקובסקי
03-9607995

מספר גן 620

שם
תפקיד
טלפון
פקס
אימייל
שם: לילך לבקובסקי
תפקיד: גננת
טלפון: 0547502138
פקס:
אימייל:
שם: שמחה מושיאשוילי
תפקיד: סייעת
טלפון: 054-6307545
פקס:
אימייל:

גן בנות גיל 3

גן שרה ליברמן
03-9603778

מספר גן 612

שם
תפקיד
טלפון
פקס
אימייל
שם: שרה ליברמן
תפקיד: גננת
טלפון: 054-2177031
פקס:
אימייל:
שם: חיה סבג
תפקיד: סייעת
טלפון: 050-9608771
פקס:
אימייל:

גן בנות גיל 3

גן רותי אמיתי
03-9606486

מספר גן 601

שם
תפקיד
טלפון
פקס
אימייל
שם: רותי אמיתי
תפקיד: גננת
טלפון: 03-9606346
פקס:
אימייל:
שם: יוכי מיכלשוילי
תפקיד: סייעת
טלפון: 0525426729
פקס:
אימייל:

גן בנות גיל 5

שם
תפקיד
טלפון
פקס
אימייל
שם: אסתי ולנר
תפקיד: גננת
טלפון: 0526066770
פקס:
אימייל:
שם: חיה רובשקין
תפקיד: סייעת
טלפון: 0546591008
פקס:
אימייל: