ילדים ונוער

תכנית לימודים אישית לילדי צבאות השם

17000703770
https://shabattz5777.wixsite.com/shabat-tz
רחוב צעירי אגודת חב"ד 1 כפר חב"ד

פעילות:

תנועת 'בת מלך' בכפר חב''ד היא אחת מתמונות הילדות העיקריות בחייהן של בנות הכפר. פעמיים בשבוע מתקיים מפגש חוויתי ברוח חסידית ובאווירה צעירה ומלאת שמחה. 'בת מלך' מקיימת אינספור פעילויות, מפגשים שבועיים, התוועדויות בתאריכים מיוחדים, כנסים, טיולים ואטרקציות שונות לאורך השנה. 'בת מלך' הוא ארגון המשתלב במסגרת ה'חינוך הלא-פורמאלי' המעניק ערכים ועקרונות חסידיים מנחים באמצעות מפגשים חברתיים ומבצעי לימוד עונתיים.

03-9603319
03-9444465
merkazbatmelech@gmail.com
שם
תפקיד
טלפון
פקס
אימייל
שם: פייגי שיינברגר
תפקיד: מנהלת סניף כפר חב"ד
טלפון: 0509601970
פקס:
אימייל: 770faigym@gmail.com
שם: גב' חיה וולס
תפקיד: מזכ"לית ארגון נוער חב"ד
טלפון: 0552287703
פקס:
אימייל:
שם: גב' חני גרינברג
תפקיד: מנהלת 'בת מלך'
טלפון: 0545454771
פקס:
אימייל:

אחות התמימים כפ"ח– בנות התיכון

מפגשים שבועיים של בנות הכפר המתקיימים בבתי הבנות לפי כיתות ללימוד משותף והעמקה בשיחה של הרבי ולמשחק חברתי, חסידי ומגבש.

לבירורים:

חלי בר: 0545568966

נחמי ברנשטיין: 0544931686

אחות התמימים כפ"ח- בנות המכללה

מטרת הארגון הינה לגבש ולהכין את בנות י"ב ומעלה לפי שכבות. לחזק את הבנות העומדות בגיל שידוכים באופן הראוי לקראת בניית ביתן באמצעות שיעורים שבועיים, התוועדויות ופעילויות שונות. בניית השקפה נכונה לחיים וליווי בזמן שידוכים.

לבירורים:

יפה שפינר: 0502489770

רבקה גרינברג: 0543141718