מוסדות חינוך ובתי ספר

דף הבית חינוך מוסדות חינוך ובתי ספר
039606789
039607638
שם
תפקיד
טלפון
פקס
אימייל
שם: הרב שמעון ידגר
תפקיד: מנהל
טלפון: 0527707273
פקס:
אימייל:

קמפוס טיפולי לילדים בסיכון

039606137
039606138
039607313
orsimcha@gmail.com
רחוב האדמו"ר הריי"צ 35, ת"ד 21 כפר חב"ד
שם
תפקיד
טלפון
פקס
אימייל
שם: הרב זאב סלאווין
תפקיד: מנכ"ל
טלפון: 0546535770
פקס:
אימייל:

כיתות א- ד

036586656
036584879
br412882@gmail.com
רח' המגיד ממעזריטש 6, ת"ד 17 כפר חב"ד
שם
תפקיד
טלפון
פקס
אימייל
שם: גב' רוחי הניג
תפקיד: מנהלת
טלפון: 0525000654
פקס:
אימייל: rochih770@gmail.com

מכללה לחינוך ולהכשרת עובדי הוראה - מרכז להשתלמות

יצירת קשר

03-9602300
03-9602301
michlala@rivka.org.il
רח' הרבנית חיה מושקא 2 כפר חב"ד ב' מיקוד: 6084000
שם
תפקיד
טלפון
פקס
אימייל
שם: הרב משה חפר
תפקיד: ראש המכללה
טלפון: 039602323
פקס:
אימייל: chefer_m@rivka.org.il

כיתות ט- י"ב

יצירת קשר

039606572
beitre.tichon@gmail.com
רח' הרבנית חיה מושקא 2 כפר חב"ד ב' מיקוד: 6084000
שם
תפקיד
טלפון
פקס
אימייל
שם: גב' לאה חפר
תפקיד: מנהלת
טלפון: 039606572 שלוחה 2
פקס:
אימייל:
שם: גב' רייזי הלפרין
תפקיד: סגנית מנהלת
טלפון: 039606572 שלוחה 3
פקס:
אימייל:

כיתות ה-ח

יצירת קשר

03-9606989
03-9603785
brhabad@gmail.com
br1habad@gmail.com
רחוב הרב שניאור זלמן גורליק 6, ת"ד 17, כפר חב"ד
שם
תפקיד
טלפון
פקס
אימייל
שם: גב' ברוריה הולצמן
תפקיד: מנהלת
טלפון: 0503057273
פקס:
אימייל: holz.br@gmail.com

יצירת קשר

03-9606878
03-9606951
tt770770@gmail.com
רחוב אדמו"ר הזקן 8, ת"ד 22, כפר חב"ד
שם
תפקיד
טלפון
פקס
אימייל
שם: הרב מנדי כהן
תפקיד: מנהל
טלפון: 0533129694
פקס:
אימייל:

יצירת קשר

03-9606969
03-9606566
ohaleitorah@gmail.com
אדמו"ר הריי"צ 39 כפר חב"ד
שם
תפקיד
טלפון
פקס
אימייל
שם: הרב בן ציון וישצקי
תפקיד: מנכ"ל 
טלפון:
פקס:
אימייל:
שם: הרב יוסף הרשקוביץ
תפקיד: מנהל חינוכי
טלפון: 0546368101
פקס:
אימייל: aba7701@gmail.com