קופות חולים

דף הבית בריאות קופות חולים

יצירת קשר:

מרפאת כפר חב"ד
03-9552600
03-7261830
kfarchabad@meuhedet.co.il
רחוב הרבי מליובאוויטש 4 כפר חב"ד (צמוד לבניין המועצה).

שעות פעילות המשרד:

יום ראשון: 12:00 - 08:00

יום שני:  12:00- 08:00, 19:00 - 15:00.

יום שלישי: 12:00- 08:00, 19:00 - 15:00.

יום רביעי: 12:00- 08:00, 19:00 - 15:00.

יום חמישי: 12:00- 08:00, 19:00 - 15:00.

יום שישי: 12:00 - 08:00

מוקד חג/ שבת ומוצ"ש:

שישי/ ערב שבת - 22:00 - 18:00

שבת / מוצ"ש - 23:00 - 17:00

שם
תפקיד
טלפון
פקס
אימייל
שם: גב' רוחי ירט
תפקיד: מנהלת
טלפון: 0506810171
פקס: 03-7261830
אימייל:
שם: הרב שמוליק אזימאוו
תפקיד: מנהל קשרי קהילה
טלפון: 0506730448
פקס: 03-7982325
אימייל: shmuel_azi@meuhedet.co.il
שם: גב' רינת אדרעי
תפקיד: מזכירה
טלפון: 039552600
פקס: 03-9606904
אימייל: rinat_edra@meuhedet.co.il

יצירת קשר

03-9602400
03-9602410
רח' אדמו"ר הרש"ב 3 כפר חב"ד

שעות פעילות המשרד:

יום ראשון: 8:00-15:00

יום שני: 8:00-20:00

יום שלישי: 8:00-19:00

יום רביעי: 8:00-19:00

יום חמישי: 8:00-11:45,   13:00-19:00

יום שישי: 8:00-12:00

שם
תפקיד
טלפון
פקס
אימייל
שם: אורנה אלעזר
תפקיד: מנהלת אדמנסטרטיבית מרפאת כפר חב"ד
טלפון: 050-8929509
פקס:
אימייל: ornael@clalit.org.il
שם: הרב יחיאל פלמן
תפקיד: מנהל קשרי קהילה
טלפון: 0504749770
פקס:
אימייל: Yp5770@gmail.com