רווחה

דף הבית רווחה

מועצה אזורית שדות דן

המחלקה לשירותים חברתיים - מועצה אזורית עמק לוד
073-2230613
03-9607740
רח' הרבי מליובאוויטש 6, כפר חב"ד
שם
תפקיד
טלפון
פקס
אימייל
שם: אורנית פרץ
תפקיד: מנהלת המחלקה
טלפון: 073-2230613
פקס: 03-9607740
אימייל: oranit@emek-lod.org.il
שם: רונית גבאי
תפקיד: מזכירת המחלקה
טלפון: 073-2230613
פקס: 03-9607740
אימייל: ronitg@emek-lod.org.il
שם: אתי הלמן
תפקיד: עו"ס כפר חב"ד
טלפון: 073-2230640
פקס:
אימייל: esterh@emek-lod.org.il
שם: רינה גרין
תפקיד: עו"ס קשישים בכפר חב"ד
טלפון: 073-2230610
פקס:
אימייל: rinag@emek-lod.org.il

יצירת קשר

03-5613613
15336133613
ת.ד. 56 כפר חב"ד

פעילות העמותה

חינוך:

העמותה מפעילה מערך שיעורי עזר פרטניים במוסדות החינוך ומספקת מענה לצרכים מיוחדים במערך תיגבור לימודי.

העמותה תומכת באופן שוטף בפעילות ארגון חיילי בית דוד ובארגונים נוספים בפעילות לילדי ישראל.

תמיכות רווחה:

העמותה מעניקה תמיכות במועדי חגי ישראל, וכן תמיכות שוטפות במשך השנה.

פיתוח:

העמותה מקצה משאבים לפיתוח נוי ומבני דת.

אירועי תרבות:

העמותה תומכת באופן שוטף באירועי תרבות השונים המתקיימים בקהילה במשך כל ימות השנה.

מפעל הזנה:

העמותה מפעילה מטבח המספק מנות ומזון חם לנצרכים הזקוקים לשירות זה.

ניתן לפנות לסיוע העמותה לפי קריטריונים מובנים.

העמותה מוכרת ברשויות המס ובמשרד המשפטים במדינת ישראל.

לעמותה המסמכים הנדרשים לתקינות עמותה מטעם רשויות החוק במדינת ישראל וכן אישור ניהול תקין במשך שנות פעילותה.