שיעורי תורה

דף הבית יהדות ודת שיעורי תורה

שיעורי תורה גברים

בית הכנסת "בית מנחם"

6:25 – שיעור ב"תורת מנחם", עם הרה"ח ר' שי סוקניק. משך השיעור: כחצי שעה.

8:45 – שיעור במאמרי הרבי, עם הרה"ח ר' דוד אבא זלמנוב. משך השיעור: 45 דקות.

כולל "בית מנחם" בחדר השמאלי:

10:00 – שיעור במסכת ביצה, עם הרה"ח ר' צבי גרינוולד. משך השיעור: שעה.

11:00 – שיעור לקו"ת ופרשת השבוע. עם הרה"ח ר' יוסף שטרסברג, משך השיעור: שעה.

12:00 – שיעור במדרשים, עם הרה"ח ר' שמעון בקרמן.

בין מנחה למעריב - שיעור ב"שולחן ערוך" אדה"ז, עם הרה"ח ר' יעקב מינסקי.

בין מנחה למעריב - שיעור ב"עין יעקב", עם הרה"ח ר' מיכאל מויאל.

לאחר מעריב – שיעור בספר התניא בעיון.  עם הרה"ח ר' יקותיאל גרין . משך השיעור : שעה.

לאחר מעריב - שיעור בגאולה ומשיח, עם מרצים מתחלפים, משך השיעור: חצי שעה.

 

20:30 עד 21:30 – כולל ערב יומי ללימוד חסידות

 

בית הכנסת המרכזי

6:30 - שיעור במאמרי חסידות, עם הרה"ח ר' ברוך פייגין. משך השיעור: חצי שעה.

8:00 - שיעור במאמרי חסידות, עם הרה"ח ר' ישראל אשכנזי. משך השיעור: 40 דקות.

17:30 - שיעור בגמרא, עם הרה"ח ר' זאב סלאווין / הרה"ח ר' נחום לוריא. משך השיעור: כשעה וחצי.

בין מנחה למעריב - שיעור ב"עין יעקב", עם הרה"ח ר' חיים ברנשטיין.

20:00 - שיעור בגמרא, עם הרה"ח ר' אלעזר גורליק. משך השיעור: כשעה.

20:30 - שיעור בגמרא, עם הרה"ח ר' יהודה לייב וויסגלס. משך השיעור: כשעה.

 

בית הכנסת "בית נחום יצחק"

6:15 - שיעור במאמרי הרבי, עם הגה"ח הרב שניאור זלמן גופין, ב"היכל זוסמן". משך השיעור: חצי שעה.

בין מנחה למעריב - שיעור ב"עין יעקב", שולחן ערוך אדה"ז, תניא יומי, עם הרה"ח ר' שמעון בקרמן.

בין מנחה למעריב - שיעור שולחן ערוך אדה"ז, עם הרה"ח ר' צבי רוטנברג.

בין מנחה למעריב בימי הספירה - שיעור במסכת סוטה, עם הרה"ח ר' משה רוזנפלד.

אחרי תפילת מעריב - שיעור קבוע ב"דף היומי", עם הרה"ח ר' משה רוזנפלד.

21:00 - כולל "קביעות עיתים", שיעורים מרתקים עם מרצים מתחלפים.

אחראי: הרה"ח ר' לוי קנלסקי. מוגש כיבוד קל.

 

בית הכנסת "רשב"י – שערי אליהו"

"כולל ערב" יומי - בין השעות שבע עד שמונה וחצי,

מוסר השיעורים הרה"ח ר' יוסף אבוהב.

 

בית הכנסת "ישראל ארי' לייב"

בין מנחה למעריב - שיעור ב"עין יעקב", עם הרה"ח ר' צבי גרפונקל.

20:30 - שיעור בגמרא, עם הרה"ח ר' יעקב קעניג. משך השיעור: כשעה.

 

בית הכנסת "יוסי רייטשיק שול"

בין מנחה למעריב - שיעור ב"עין יעקב" ושולחן ערוך, עם הגה"ח ר' אשר אייזנבאך.

21:00 - שיעור "תא שמע", עם הרה"ח ר' אברהם רוזן. משך השיעור: כשעה לערך.

 

בית הכנסת "מענדל'ס שול"

כולל ערב יומי - בין השעות 20:00 עד 21:30.

ראש הכולל הגה"ח ר' מנחם מענדל ווהבה.

 

בית הכנסת "גבעת ליובאוויטש"

6:10 - שיעור בספר התניא, עם הגה"ח ר' שמעון גופין. משך השיעור: 20 דקות.

 

בית הכנסת "שטיינבאך שול"

6:00 – שיעור בחסידות, מגידי שיעור מתחלפים, משך השיעור: 20 דקות.

20:30 עד 22:00 - כולל ערב יומי ללימוד נגלה.

 

בית הכנסת "יעקב אבינו" – גינדי

בין מנחה למעריב - שיעור ב"עין יעקב", עם הרה"ח ר' מיכאל בן ארוש.

 

בית הכנסת "בית מרדכי שמואל"

בין מנחה למעריב - שיעור ב"עין יעקב", עם הרה"ח ר' שלמה לבנוני.

 

בית הכנסת בכפר חב"ד ב'

6:00 –מאמרי הרבי הריי"צ, עם הרה"ח ר' חיים הלל רסקין. משך השיעור: עשרים דקות.

בין מנחה למעריב – שיעור ב"עין יעקב" והלכות הצריכות, עם הרה"ח ר' אהרן הלפרין.

20:00 עד 22:00 – לימוד בחברותות, מיזוג אוויר פעיל, מוגש כיבוד קל.

יום שני

בית הכנסת "בית מנחם"

6:25 – שיעור ב"תורת מנחם", עם הרה"ח ר' שי סוקניק. משך השיעור: כחצי שעה.

8:45 – שיעור במאמרי הרבי, עם הרה"ח ר' דוד אבא זלמנוב. משך השיעור: 45 דקות.

כולל "בית מנחם" בחדר השמאלי:

10:00 – שיעור במסכת ביצה, עם הרה"ח ר' צבי גרינוולד. משך השיעור: שעה.

11:00 – שיעור לקו"ת ופרשת השבוע. עם הרה"ח ר' יוסף שטרסברג, משך השיעור: שעה.

בין מנחה למעריב - שיעור ב"שולחן ערוך" אדה"ז, עם הרה"ח ר' יעקב מינסקי.

בין מנחה למעריב - שיעור ב"עין יעקב", עם הרה"ח ר' מיכאל מויאל.

20:30 עד 21:30 – כולל ערב יומי ללימוד חסידות

 

בית הכנסת המרכזי

6:30 - שיעור במאמרי חסידות, עם הרה"ח ר' ברוך פייגין. משך השיעור: חצי שעה.

8:00 - שיעור במאמרי חסידות, עם הרה"ח ר' ישראל אשכנזי. משך השיעור: 40 דקות.

17:30 - שיעור בגמרא, עם הרה"ח ר' זאב סלאווין / הרה"ח ר' נחום לוריא. משך השיעור: כשעה וחצי.

בין מנחה למעריב - שיעור ב"עין יעקב", עם הרה"ח ר' חיים ברנשטיין.

20:00 - שיעור בגמרא, עם הרה"ח ר' אלעזר גורליק. משך השיעור: כשעה.

20:30 - שיעור בגמרא, עם הרה"ח ר' יהודה לייב וויסגלס, משך השיעור: כשעה.

21:30 - שיעור בחסידות, עם הרה"ח ר' טוביה בולטון, משך השיעור: כשעה.

 

בית הכנסת "בית נחום יצחק"

6:15 - שיעור במאמרי הרבי, עם הגה"ח הרב שניאור זלמן גופין, ב"היכל זוסמן". משך השיעור: חצי שעה.

בין מנחה למעריב - שיעור ב"עין יעקב", שולחן ערוך אדה"ז, תניא יומי, עם הרה"ח ר' שמעון בקרמן.

בין מנחה למעריב - שיעור שולחן ערוך אדה"ז, עם הרה"ח ר' צבי רוטנברג.

בין מנחה למעריב בימי הספירה - שיעור במסכת סוטה, עם הרה"ח ר' משה רוזנפלד.

אחרי תפילת מעריב - שיעור קבוע ב"דף היומי", עם הרה"ח ר' משה רוזנפלד.

21:30 - שיעור בליקוטי שיחות, עם הרה"ח ר' מרדכי שכטר. משך השיעור: כשעה.

 

בית הכנסת "רשב"י – שערי אליהו"

"כולל ערב" יומי, בין השעות שבע עד שמונה וחצי,

מוסר השיעורים הרה"ח ר' יוסף אבוהב.

 

בית הכנסת "ישראל ארי' לייב"

בין מנחה למעריב - שיעור ב"עין יעקב", עם הרה"ח ר' צבי גרפונקל.

20:30 - שיעור בגמרא, עם הרה"ח ר' יעקב קעניג. משך השיעור: כשעה.

21:45 - שיעור בספר התניא – "בד קודש", עם הרה"ח ר' ישעיהו גולדברג. משך השיעור: כחצי שעה.

 

בית הכנסת "יוסי רייטשיק שול"

בין מנחה למעריב - שיעור ב"עין יעקב" ושולחן ערוך, עם הגה"ח ר' אשר אייזנבאך.

21:30 - שיעור בליקוטי שיחות, עם הרה"ח ר' יעקב כהנא. משך השיעור: כשעה.

 

בית הכנסת "מענדל'ס שול"

כולל ערב, בין השעות 20:00 עד 21:30.

ראש הכולל הגה"ח ר' מנחם מענדל ווהבה.

 

בית הכנסת "גבעת ליובאוויטש"

6:10 - שיעור בספר התניא, עם הגה"ח ר' שמעון גופין. משך השיעור: 20 דקות.

 

בית הכנסת "שטיינבאך שול"

6:00 – שיעור בחסידות, מגידי שיעור מתחלפים, משך השיעור: 20 דקות.

20:30 עד 22:00 - כולל ערב יומי ללימוד נגלה.

 

בית הכנסת "יעקב אבינו" – גינדי

בין מנחה למעריב - שיעור ב"עין יעקב", עם הרה"ח ר' מיכאל בן ארוש.

 

בית הכנסת "בית מרדכי שמואל"

בין מנחה למעריב - שיעור ב"עין יעקב", עם הרה"ח ר' שלמה לבנוני.

 

בית הכנסת בכפר חב"ד ב' 

6:00 –מאמרי הרבי הריי"צ, עם הרה"ח ר' חיים הלל רסקין. משך השיעור: עשרים דקות.

בין מנחה למעריב – שיעור ב"עין יעקב" והלכות הצריכות, עם הרה"ח ר' אהרן הלפרין.

21:00 – שיעור בהלכה, עם הרה"ח ר' חיים הלל רסקין. משך השיעור: שעה.

 

בית הכנסת "בית מנחם"

6:25 – שיעור ב"תורת מנחם", עם הרה"ח ר' שי סוקניק. משך השיעור: כחצי שעה.

8:45 – שיעור במאמרי הרבי, עם הרה"ח ר' דוד אבא זלמנוב. משך השיעור: 45 דקות.

כולל "בית מנחם" בחדר השמאלי:

10:00 – שיעור במסכת ביצה, עם הרה"ח ר' צבי גרינוולד. משך השיעור: שעה.

11:00 – שיעור לקו"ת ופרשת השבוע. עם הרה"ח ר' יוסף שטרסברג, משך השיעור: שעה.

12:00 – שיעור ב"עין יעקב", עם הרה"ח ר' מיכאל מויאל.

בין מנחה למעריב - שיעור ב"שולחן ערוך" אדה"ז, עם הרה"ח ר' יעקב מינסקי.

בין מנחה למעריב - שיעור ב"עין יעקב", עם הרה"ח ר' מיכאל מויאל.

לאחר מעריב - שיעור גאולה ומשיח, ע"י מרצים מתחלפים. מוגש כיבוד קל. משך השיעור: חצי שעה.

20:30 עד 21:30 – כולל ערב יומי ללימוד חסידות

 

בית הכנסת המרכזי

6:30 - שיעור במאמרי חסידות, עם הרה"ח ר' ברוך פייגין. משך השיעור: חצי שעה.

8:00 - שיעור במאמרי חסידות, עם הרה"ח ר' ישראל אשכנזי. משך השיעור: 40 דקות.

17:30 - שיעור בגמרא, עם הרה"ח ר' זאב סלאווין / הרה"ח ר' נחום לוריא. משך השיעור: כשעה וחצי.

בין מנחה למעריב - שיעור ב"עין יעקב", עם הרה"ח ר' חיים ברנשטיין.

20:00 - שיעור בגמרא, עם הרה"ח ר' אלעזר גורליק. משך השיעור: כשעה.

 

בית הכנסת "בית נחום יצחק"

6:15 - שיעור במאמרי הרבי, עם הגה"ח הרב שניאור זלמן גופין, ב"היכל זוסמן". משך השיעור: חצי שעה.

בין מנחה למעריב - שיעור ב"עין יעקב", שולחן ערוך אדה"ז, תניא יומי, עם הרה"ח ר' שמעון בקרמן.

בין מנחה למעריב - שיעור שולחן ערוך אדה"ז, עם הרה"ח ר' צבי רוטנברג.

בין מנחה למעריב בימי הספירה - שיעור במסכת סוטה, עם הרה"ח ר' משה רוזנפלד.

אחרי תפילת מעריב - שיעור קבוע ב"דף היומי", עם הרה"ח ר' משה רוזנפלד.

21:00 - שיעור "תא שמע", עם הרה"ח ר' חונא חיים פרידמן. משך השיעור: כשעה.

 

בית הכנסת "רשב"י – שערי אליהו"

אחרי תפילת ערבית, שיעור בגמרא, הרה"ח ר' שמעון סוויסה. משך השיעור: כשעתיים.

"כולל ערב" יומי, בין השעות שבע עד שמונה וחצי,

מוסר השיעורים הרה"ח ר' יוסף אבוהב.

 

בית הכנסת "ישראל ארי' לייב"

בין מנחה למעריב - שיעור ב"עין יעקב", עם הרה"ח ר' צבי גרפונקל.

20:30 - שיעור בגמרא, עם הרה"ח ר' יעקב קעניג. משך השיעור: כשעה.

20:30 - שיעור "תא שמע", עם הרה"ח יעקב קעניג. משך השיעור: כשעה.

 

בית הכנסת "יוסי רייטשיק שול"

בין מנחה למעריב - שיעור ב"עין יעקב" ושולחן ערוך, עם הגה"ח ר' אשר אייזנבאך.

 

בית הכנסת "מענדל'ס שול"

6:00 – שיעור בחסידות. עם הרה"ח ר' שמעון רבינוביץ. משך השיעור : חצי שעה.

לאחר תפילת שחרית שיעור ברמב"ם היומי, פרק אחד ליום. עם הרה"ח ר' שמעון רבינוביץ.

כולל ערב, בין השעות 20:00 עד 21:30.

ראש הכולל הגה"ח ר' מנחם מענדל ווהבה.

 

בית הכנסת "גבעת ליובאוויטש"

6:10 - שיעור בספר התניא, עם הגה"ח ר' שמעון גופין. משך השיעור: 20 דקות.

 

בית הכנסת "שטיינבאך שול"

6:00 – שיעור בחסידות, מגידי שיעור מתחלפים, משך השיעור: 20 דקות.

20:30 עד 22:00 - כולל ערב יומי ללימוד נגלה.

 

בית הכנסת "יעקב אבינו" – גינדי

בין מנחה למעריב - שיעור ב"עין יעקב", עם הרה"ח ר' מיכאל בן ארוש.

 

בית הכנסת "בית מרדכי שמואל"

בין מנחה למעריב - שיעור ב"עין יעקב", עם הרה"ח ר' שלמה לבנוני.

 

בית הכנסת "ברק'ה שול"

21:00 - שיעור "תא שמע", עם הרה"ח ר' שמעון רבינוביץ. משך השיעור: שעה.

 

21:00- שיעור בשולחן ערוך בבית משפחת וויינפלד, רח' תורת חיים 1, עם הגה"ח ר' ברוך בליזינסקי. משך השיעור: שעה. תפילת מעריב לאחר השיעור.

 

בית הכנסת בכפר חב"ד ב' 

6:00 –מאמרי הרבי הריי"צ, עם הרה"ח ר' חיים הלל רסקין. משך השיעור: עשרים דקות.

בין מנחה למעריב – שיעור ב"עין יעקב" והלכות הצריכות, עם הרה"ח ר' אהרן הלפרין.

20:00 עד 22:00 – לימוד בחברותות, מיזוג אוויר פעיל, מוגש כיבוד קל.

בית הכנסת "בית מנחם"

6:25 – שיעור ב"תורת מנחם", עם הרה"ח ר' שי סוקניק. משך השיעור: כחצי שעה.

8:45 – שיעור במאמרי הרבי, עם הרה"ח ר' דוד אבא זלמנוב. משך השיעור: 45 דקות.

כולל "בית מנחם" בחדר השמאלי:

10:00 – שיעור במסכת ביצה, עם הרה"ח ר' צבי גרינוולד. משך השיעור: שעה.

11:00 – שיעור לקו"ת ופרשת השבוע. עם הרה"ח ר' יוסף שטרסברג, משך השיעור: שעה.

12:00 – שיעור בספר התניא, עם הרה"ח ר' משה אהרן טייכמן.

בין מנחה למעריב - שיעור ב"שולחן ערוך" אדה"ז, עם הרה"ח ר' יעקב מינסקי.

בין מנחה למעריב - שיעור ב"עין יעקב", עם הרה"ח ר' מיכאל מויאל.

9:00 -  שיעור בשולחן ערוך, עם הרה"ח ר' ישראל הלפרין. משך השיעור:שעה.

20:30 עד 21:30 – כולל ערב יומי ללימוד חסידות

 

בית הכנסת המרכזי

6:30 - שיעור במאמרי חסידות, עם הרה"ח ר' ברוך פייגין. משך השיעור: חצי שעה.

8:00 - שיעור במאמרי חסידות, עם הרה"ח ר' ישראל אשכנזי. משך השיעור: 40 דקות.

17:30 - שיעור בגמרא, עם הרה"ח ר' זאב סלאווין / הרה"ח ר' נחום לוריא. משך השיעור: כשעה וחצי.

בין מנחה למעריב - שיעור ב"עין יעקב", עם הרה"ח ר' חיים ברנשטיין.

20:00 - שיעור בגמרא, עם הרה"ח ר' אלעזר גורליק. משך השיעור: כשעה.

 

בית הכנסת "בית נחום יצחק"

6:15 - שיעור במאמרי הרבי, עם הגה"ח הרב שניאור זלמן גופין, ב"היכל זוסמן". משך השיעור: חצי שעה.

בין מנחה למעריב - שיעור ב"עין יעקב", שולחן ערוך אדה"ז, תניא יומי, עם הרה"ח ר' שמעון בקרמן.

בין מנחה למעריב - שיעור שולחן ערוך אדה"ז, עם הרה"ח ר' צבי רוטנברג.

בין מנחה למעריב בימי הספירה - שיעור במסכת סוטה, עם הרה"ח ר' משה רוזנפלד.

אחרי תפילת מעריב - שיעור קבוע ב"דף היומי", עם הרה"ח ר' משה רוזנפלד.

 

בית הכנסת "רשב"י – שערי אליהו"

"כולל ערב" יומי, בין השעות שבע עד שמונה וחצי,

מוסר השיעורים הרה"ח ר' יוסף אבוהב.

בית הכנסת "ישראל ארי' לייב"

בין מנחה למעריב - שיעור ב"עין יעקב", עם הרה"ח ר' צבי גרפונקל.

20:30 - שיעור בגמרא, עם הרה"ח ר' יעקב קעניג. משך השיעור: כשעה.

21:45 - שיעור בספר התניא, עם הרה"ח ר' ישעיהו גולדברג. משך השיעור: כחצי שעה.

בית הכנסת "יוסי רייטשיק שול"

בין מנחה למעריב - שיעור ב"עין יעקב" ושולחן ערוך, עם הגה"ח ר' אשר אייזנבאך.

21:00 - שיעור בגמרא בבא מציעא, עם הרה"ח ר' יעקב כהנא. משך השיעור: כשעה לערך.

 

בית הכנסת "מענדל'ס שול"

כולל ערב, בין השעות 20:00 עד 21:30.

ראש הכולל הגה"ח ר' מנחם מענדל ווהבה.

 

בית הכנסת "גבעת ליובאוויטש"

6:10 - שיעור בספר התניא, עם הגה"ח ר' שמעון גופין. משך השיעור: 20 דקות.

21:30 - שיעור בשיחות הרבי, עם הרה"ח ר' אליהו וולף. משך השיעור: כשעה.

בית הכנסת "שטיינבאך שול"

6:00 – שיעור בחסידות, מגידי שיעור מתחלפים, משך השיעור: 20 דקות.

20:30 עד 22:00 - כולל ערב יומי ללימוד נגלה

21:00 – שיעור קהילתי במסכת בבא בתרא, בבית משפחת מחפוץ, עם הרה"ח ר' שלמה וויינפלד. משך השיעור: שעה.

בית הכנסת "יעקב אבינו" – גינדי

בין מנחה למעריב - שיעור ב"עין יעקב", עם הרה"ח ר' מיכאל בן ארוש.

בית הכנסת "בית מרדכי שמואל"

בין מנחה למעריב - שיעור ב"עין יעקב", עם הרה"ח ר' שלמה לבנוני.

בית הכנסת בכפר חב"ד ב' 

6:00 –מאמרי הרבי הריי"צ, עם הרה"ח ר' חיים הלל רסקין. משך השיעור: עשרים דקות.

בין מנחה למעריב – שיעור ב"עין יעקב" והלכות הצריכות, עם הרה"ח ר' אהרן הלפרין.

21:00 - שיעור במסכת ראש השנה, עם הרה"ח ר' ישראל ימיני. משך השיעור: שעה.

בית הכנסת "בית מנחם"

6:25 – שיעור ב"תורת מנחם", עם הרה"ח ר' שי סוקניק. משך השיעור: כחצי שעה.

8:45 – שיעור במאמרי הרבי, עם הרה"ח ר' דוד אבא זלמנוב. משך השיעור: 45 דקות.

כולל "בית מנחם" בחדר השמאלי:

10:00 – שיעור במסכת ביצה, עם הרה"ח ר' צבי גרינוולד. משך השיעור: שעה.

11:00 – שיעור לקו"ת ופרשת השבוע. עם הרה"ח ר' יוסף שטרסברג, משך השיעור: שעה.

12:00 - שיחות הרבי על הפרשה, עם הגה"ח ר' מיכה שטיינמץ.

בין מנחה למעריב - שיעור ב"שולחן ערוך" אדה"ז, עם הרה"ח ר' יעקב מינסקי.

בין מנחה למעריב - שיעור ב"עין יעקב", עם הרה"ח ר' מיכאל מויאל.

21:00 – שיעור "תא שמע", עם הרה"ח ר' מאיר רבינוביץ. משך השיעור: כשעה.

21:30 - שיעור בספר המאמרים עת"ר, עם הרה"ח ר' מנחם מענדל אלפרוביץ. משך השיעור: שעה.

כולל "ליל שישי", בין השעות 21:00-24:00,

שיעורים, חברותות, לימוד עצמי, חומר ללימוד

כיבוד עשיר ושתיה חמה וקרה / בית הכנסת ממוזג.

22:00 – שיעור ב"ליקוטי שיחות", עם הרה"ח ר' זושא וולף, משך השיעור: שעה.

 

 

 

בית הכנסת המרכזי

6:30 - שיעור במאמרי חסידות, עם הרה"ח ר' ברוך פייגין. משך השיעור: חצי שעה.

8:00 - שיעור במאמרי חסידות, עם הרה"ח ר' ישראל אשכנזי. משך השיעור: 40 דקות.

17:30 - שיעור בגמרא, עם הרה"ח ר' זאב סלאווין / הרה"ח ר' נחום לוריא. משך השיעור: כשעה וחצי.

בין מנחה למעריב - שיעור ב"עין יעקב", עם הרה"ח ר' חיים ברנשטיין.

20:00 - שיעור בגמרא, עם הרה"ח ר' אלעזר גורליק. משך השיעור: כשעה.

חדש: "כולל ליל שישי", בין השעות 21:00 עד חצות. מוגש כיבוד קל.

 

בית הכנסת "בית נחום יצחק"

6:15 - שיעור במאמרי הרבי, עם הגה"ח הרב שניאור זלמן גופין, ב"היכל זוסמן". משך השיעור: חצי שעה.

בין מנחה למעריב - שיעור ב"עין יעקב", שולחן ערוך אדה"ז, תניא יומי, עם הרה"ח ר' שמעון בקרמן.

בין מנחה למעריב - שיעור שולחן ערוך אדה"ז, עם הרה"ח ר' צבי רוטנברג.

בין מנחה למעריב בימי הספירה - שיעור במסכת סוטה, עם הרה"ח ר' משה רוזנפלד.

אחרי תפילת מעריב - שיעור קבוע ב"דף היומי", עם הרה"ח ר' משה רוזנפלד.

21:30 – שיעור בשולחן ערוך הלכה למעשה, עם הגה"ח ר' חיים פרוס. משך השיעור: כשעה.

21:30 – שיעור בגאולה ומשיח, ע"י מרצים מתחלפים. השיעור מתקיים ב"חדר שני".

 

בית הכנסת "רשב"י – שערי אליהו"

"כולל ערב" יומי, בין השעות שבע עד שמונה וחצי,

מוסר השיעורים הרה"ח ר' יוסף אבוהב.

 

בית הכנסת "ישראל ארי' לייב"

בין מנחה למעריב - שיעור ב"עין יעקב", עם הרה"ח ר' צבי גרפונקל.

20:30 - שיעור בגמרא, עם הרה"ח ר' יעקב קעניג. משך השיעור: כשעה.

 

בית הכנסת "יוסי רייטשיק שול"

בין מנחה למעריב - שיעור ב"עין יעקב" ושולחן ערוך, עם הגה"ח ר' אשר אייזנבאך.

 

בית הכנסת "מענדל'ס שול"

כולל ערב, בין השעות 20:00 עד 21:30.

ראש הכולל הגה"ח ר' מנחם מענדל ווהבה.

21:30 - שיעור ב"ליקוטי שיחות", עם הרה"ח ר' ישראל אשכנזי. משך השיעור: שעה.

 

בית הכנסת "גבעת ליובאוויטש"

6:10 - שיעור בספר התניא, עם הגה"ח ר' שמעון גופין. משך השיעור: 20 דקות.

 

בית הכנסת "שטיינבאך שול"

6:00 – שיעור בחסידות, מגידי שיעור מתחלפים, משך השיעור: 20 דקות.

20:30 עד 22:00 - כולל ערב יומי ללימוד נגלה.

20:30 - שיעור "תא שמע", עם הגה"ח ר' ברוך ציקושווילי. משך השיעור: שעה.

 

בית הכנסת "יעקב אבינו" – גינדי

בין מנחה למעריב - שיעור ב"עין יעקב", עם הרה"ח ר' מיכאל בן ארוש.

 

בית הכנסת "בית מרדכי שמואל"

בין מנחה למעריב - שיעור ב"עין יעקב", עם הרה"ח ר' שלמה לבנוני.

 

בית הכנסת בכפר חב"ד ב'

6:00 –מאמרי הרבי הריי"צ, עם הרה"ח ר' חיים הלל רסקין. משך השיעור: עשרים דקות.

בין מנחה למעריב – שיעור ב"עין יעקב" והלכות הצריכות, עם הרה"ח ר' אהרן הלפרין.

21:00 – שיעור ב"דבר מלכות", לימוד משותף? משך השיעור: שעה.

 

 

בית הכנסת "בית מנחם"

8:45 – שיעור במאמרי הרבי, עם הרה"ח ר' דוד אבא זלמנוב. משך השיעור: 45 דקות.

לפני קבלת שבת – שיעור בתניא, עם הרה"ח ר' יקותיאל גרין.

לפני קבלת שבת, חדר שני – שיעור במאמרי הרבי, עם הרה"ח ר' ראובן יצחקי.

לאחר קבלת שבת – שיעור בהלכות שבת, עם הרה"ח ר' ישראל הלפרין.

 

בית הכנסת המרכזי

8:00 - שיעור במאמרי חסידות, עם הרה"ח ר' ישראל אשכנזי. משך השיעור: 40 דקות.

 

בית הכנסת "בית נחום יצחק"

לפני קבלת שבת - שיחות הרבי, עם הרה"ח ר' חיים יהודה.

לפני קבלת שבת – שיעור בתורה אור וליקוטי תורה, עם הרה"ח ר' עוזר אלפרוביץ.

לפני קבלת שבת – שיעור בגאולה ומשיח, עם הרה"ח ר' לוי יצחק גינזבורג.

בשבתות החורף 21:30 - שיעור ב"דף היומי", עם הרה"ח ר' משה רוזנפלד.

 

בית הכנסת "רשב"י – שערי אליהו"

לפני קבלת שבת, שיעור בספר התניא, הרה"ח ר' משה הלפרין.

 

בית הכנסת "ישראל ארי' לייב"

לפני קבלת שבת, לימוד ב"דבר מלכות" השבועי, שיעור משותף.

 

בית הכנסת "גבעת ליובאוויטש"

לפני קבלת שבת, שיעור בליקוטי שיחות, שיעור משותף.

 

בית הכנסת "שטיינבאך שול"

לפני קבלת שבת, שיעור בגאולה ומשיח, עם הגה"ח ר' ברוך ציקושווילי. משך השיעור: חצי שעה.

 

בית הכנסת "בית מרדכי שמואל"

לפני קבלת שבת, שיעור בליקוטי תורה / תורה אור, עם הרה"ח ר' ברוך פייגין.

 

בית הכנסת בכפר חב"ד ב'

לפני קבלת שבת – שיעור בליקוטי שיחות, עם הרה"ח ר' יוסף יצחק ליברוב.

 

 

שבת קודש

בית הכנסת "בית מנחם"

7:30 – מאמר מתוך "דבר מלכות", עם הרה"ח ר' שי סוקניק. משך השיעור: כשעה.

8:00 – שיעור בשיחות הרבי, עם הרה"ח ר' יוסף אבוהב. משך השיעור: כשעה.

8:00 – שיעור ב"דרך מצוותיך", עם הרה"ח ר' בערל שייקביץ.

18:00 – שיעור בשולחן ערוך אדה"ז, עם הגה"ח ר' דוב טברדוביץ.

 

בית הכנסת המרכזי

9:00 - שיעור במאמרי חסידות, עם הרה"ח ר' ישראל אשכנזי. משך השיעור: שעה.

17:30 - שיעור בפרקי אבות, עם הרה"ח ר' חיים ברנשטיין, משך השיעור: חצי שעה.

18:00 - שו"ע הלכות שבת, עם הרה"ח ר' יהודה לייב וויסגלס. משך השיעור: שעה.

 

בית הכנסת "בית נחום יצחק"

7:30 - שיעור בתורה אור וליקוטי תורה, עם הרה"ח ר' משה רוזנפלד, משך השיעור: שעה.

9:00 - שיעור בהמשך תרס"ו, עם הרה"ח ר' אליהו קוק, משך השיעור: שעה.

בשבתות הקיץ אחר תפילת מוסף - שיעור "דף היומי" של יום האתמול, עם הרה"ח ר' משה רוזנפלד.

שעתיים לפני תפילת מנחה – שיעור "דף היומי", עם הרה"ח ר' משה רוזנפלד.

 

בית הכנסת "רשב"י – שערי אליהו"

שעה אחרי צאת השבת - לימוד ספר הזוהר ומלווה מלכה, בבתי מתפללי בית הכנסת. משך השיעור: שעה עד שעה וחצי.

בית הכנסת "ישראל ארי' לייב"

8:45 - שיעור ב"תורה אור", עם הרה"ח ר' רמי מאיר. משך השיעור: כשעה.

8:45 - שיעור בהמשך תרס"ו, עם הרה"ח ר' משה בורשטיין. משך השיעור: כשעה.

שעה לפני תפילת מנחה, שיעור בשו"ע אדמו"ר הזקן, עם הרה"ח ר' רמי מאיר. משך השיעור: כשעה.

בית הכנסת 770

9:15 – שיעור במאמרי הרבי, עם הרה"ח ר' אליהו וולף. משך השיעור: 45 דקות.

 

בית הכנסת "יוסי רייטשיק שול"

8:00 - שיעור במאמרי הרבי, עם הרה"ח ר' דוד אבא זלמנוב. משך השיעור: כשעה לערך.

8:00 - שיעור בליקוטי תורה, עם הרה"ח ר' חנוך זילברשטרום. משך השיעור: כשעה לערך.

9:15 - שיעור במאמרי הרבי, עם הרה"ח ר' יהודה קוזלובסקי. משך השיעור: כ-45 דקות.

בית הכנסת "מענדל'ס שול"

9:00 – שיעור בליקוטי תורה, עם הגה"ח ר' ברוך בליזינסקי, משך השיעור: שעה.

שעה לפני תפילת מנחה – שיעור בשולחן ערוך אדה"ז, עם הגה"ח ר' ברוך בליזינסקי. משך השיעור: שעה.

בית הכנסת "גבעת ליובאוויטש"

9:45 - שיעור בליקוטי תורה, עם הרה"ח ר' אליהו גוטמן. משך השיעור: 45 דקות.

18:00 (בשבתות הקיץ) - שיעור בגמרא "תא שמע", עם הרה"ח ר' מנחם שרון, משך השיעור כשעה. בשבתות החורף, במוצאי שבת בשעה 20:00.

בית הכנסת "שטיינבאך שול"

9:00 – שיעור במאמרי חסידות, ע"י מגידי שיעור מתחלפים, משך השיעור: שעה.

חצי שעה לפני מנחה בשבתות הקיץ - שיעור בהלכות שבת, עם הגה"ח ר' ברוך ציקושווילי. משך השיעור כחצי שעה.

בית הכנסת "יעקב אבינו" – גינדי

9:00 - שיעור ב"ליקוטי תורה" ומאמרי הרבי, עם הרה"ח ר' יעקב לרנר. משך השיעור: שעה.

בין 17:00, שיעור בפרשת השבוע, עם הרה"ח ר' יום טוב גינדי. משך השיעור: שעתיים.

בית הכנסת "בית מרדכי שמואל"

9:00 - שיעור במאמרי חסידות, עם הרה"ח ר' ברוך פייגין. משך השיעור: 50 דקות.

בית הכנסת בכפר חב"ד ב'

9:00 – שיעור בחסידות, עם הרה"ח ר' שלמה אלפרוביץ. משך השיעור: 45 דקות.

שעה לפני מנחה – שיעור בהלכות שבת, עם הרה"ח ר' חיים הלל רסקין.

9:15 - שיעור במאמרי הרבי, בבית משפחת ליברמן, רח' רבי לוי יצחק 46, עם הרה"ח ר' מנחם מענדל ברוד. משך השיעור: 45 דקות.

שיעורי תורה נשים

שיעורי תורה לנשים הצעירות

 

יום ראשון:

20:30 – שיעור בטהרת המשפחה והבית היהודי – שנה ראשונה, עם הגב' דבורה לאה רוטשילד, בבית משפחת ברושנטיין, רחוב הרב טרבניק 18. משך השיעור: שעה

20:45 – שיעור בטהרת המשפחה, עם הגב' דבורה זילברשטרום, בית משפחת חזי, כפר חב"ד ב' בנין 9 קומה ג.

 

יום שני:

20:30 – שיעור בטהרת המשפחה ומועדים, עם גב' אורלי ליפסקר, בית משפחת שיף בישיבת הבוכרים דירה 1.

21:00 – שיעור בתניא וטהרת המשפחה, עם הגב' ברכה טברדוביץ, בית משפחת אהרונסון, בשכונת לוי יצחק. משך השיעור: שעה.

21:00 – שיעור בנושאי הבית היהודי (מעגלים), מרצות מתחלפות, בבית משפחת סגל, משך השיעור: שעה.

21:00 – שיעור בספר התניא, עם הגב' רבקה כהן, בית משפחת הרשקופ, רחוב אגרות קודש 19.

 

יום שלישי:

21:00 – שיעור בטהרת המשפחה, עם הגב' פי'ה פרידמן, בית משפחת פריימן, רחוב הרבי הריי"צ 13. משך השיעור: שעה.

 

יום רביעי:

9:00 – שיעור בזוגיות ובטהרת המשפחה, עם הרבנית רסיא יורקביץ, בית משפחת שלץ, רחוב "לוח היום יום" 17. משך השיעור: שעה.

21:00 - שיעור בחסידות ובספר התניא, עם הרה"ח ר' אריה קירשנזפט, אצל "פרלינה", רחוב אדמו"ר ה"צמח צדק" 7.

 

יום חמישי:

8:40 – שיעור בספר התניא, עם הגה"ח ר' שמעון גופין, בית משפחת גרצמן, רחוב הרב אשכנזי 18. משך השיעור: 40 דקות.

 

שבת קודש:

11:30 – שיעור בחסידות, עם הגב' רבקה גרינברג, בית משפחת גרינברג, רחוב אדמו"ר הזקן. משך השיעור: כשעה ורבע.

בזמן המקביל להדלקת נרות שבת – שיעור בענייני דיומא ופרשת השבוע, עם הרבנית סימה אשכנזי, בית משפחת הרבנית אשכנזי. משך השיעור: כשעה.

9:30 – שיעור בטהרת המשפחה / אמונה ובטחון, עם הגב' חנה רסקין, כפר חב"ד ב. משך השיעור: שעה.

19:00 – שיעור בענייני דיומא, ע"י מרצות מתחלפות, בבית משפחת ליפסקר, רחוב אדמו"ר האמצעי 6. משך השיעור: כשעתיים.

20:30 – שיעור בהלכה, עם הרה"ח ר' בנימין כהן, בית משפחת סבג, כפר חב"ד ב' בנין 8 קומה ג. משך השיעור: שעה.

20:30 – שיעור ב"דבר מלכות", עם הרה"ח ר' ישראל שנייבלג, בבית משפחת שנייבלג בשיכונים החדשים. השיעור: שעה וחצי.

20:30 – שיעור בתניא ופרשת השבוע, עם הגב' אוריאלה ריבקין, בבית משפחת בוארון בשיכונים החדשים. משך השיעור: כשעה.

21:00 – שיעור בעניינא דיומא, עם הרה"ח ר' אליהו וולף, בבית משפחת סודקביץ, רחוב הרבי הריי"צ 2. משך השיעור: שעה.

מדרשיה על שם גב' מוסיה זלמנוב

המדרשיה פועלת ב"טיפת חלב" במרכז הכפר

10:15-11:00 – שיעור בספר התניא, עם הגה"ח הרב שניאור זלמן גופין.

11:00-11:45 – ביאורי תפילה על פי החסידות, עם הגה"ח הרב שניאור זלמן גופין.

11:45-12:30 – שיעור ב"דבר מלכות", עם הרה"ח הרב לוי יצחק גיזנבורג.

12:30-1:00 – שיעור בהלכה עם הרה"ח הרב בנימין כהן.

 

16:00 – אמירת תהילים ו'הקהל' בענייני דיומא, בית משפחת ליפסקר, רחוב אדמו"ר האמצעי 6. משך השיעור: שעה.

20:00 – שיעור בביאורי תפילה, עם הגב' לובא גורליק, בית משפחת גורליק ברחוב אדמו"ר ה"צמח צדק" 5. משך השיעור: שעה.

20:30 – שיעור בשיחות קודש וענייני דיומא, עם הרה"ח ר' אליהו וולף, בית משפחת ריבקין, רחוב הרב טרבניק 12. משך השיעור: שעה.

20:30 – שיעור בטהרת המשפחה / ספר התניא, עם גב' שולי הרטמן / גב' לובה הרצל, בית משפחת אצרף בשיכונים החדשים. משך השיעור: שעה.

21:00 - שיעור בספר התניא, עם הגב' שטערנא אלפרוביץ, בית משפחת קעניג, משך השיעור: שעה.

 

 

יום שלישי

 

17:00 – לימודי קודש במגוון נושאים לבחירתכן, הלימוד בחברותות, ב"חברותא" בשכונת לוי יצחק. משך הלימוד: שעה.

20:00 – שיעור בספר התניא, עם הרה"ח ר' ישראל שנייבלג, בית משפחת בייטש ברחוב אדמו"ר ה"צמח צדק" 8. משך השיעור: שעה.

20:30 – שיעור ב"דבר מלכות", עם הרה"ח ר' שמואל הנדל, בית גב' רחל מיידנצ'יק בשכונת לוי יצחק. משך השיעור: שעה.

20:45 – שיעור בשיחות ומאמרים, עם גב' רבקה גופין/ גב' זהבה קוק, בית משפחת בנקר ברחוב אור התורה 8. משך השיעור: כשעה.

21:00 – שיעור ב"דבר מלכות", עם הגב' אשירה עמית, בית משפחת פריימן, רחוב הרבי הריי"צ 13. משך השיעור: שעה.

21:00 – שיעור בנושאי טהרת המשפחה והבית היהודי, עם הגב' דבורה לאה רוטשילד / גב' אסתר פיקרסקי, בית הכנסת "רייטשיק שול". משך השיעור: שעה.

21:00 – שיעור בטהרת המשפחה, עם הגב' אורלי ליפסקר, בית משפחת שיף בישיבת הבוכרים. משך השיעור: שעה. השיעור מתקיים אחת לשבועיים.

9:00 – שיעור במאמרי חסידות, עם הגב' לובה גורליק, בית משפחת גורליק ברחוב אדמו"ר ה"צמח צדק" 5. משך השיעור: שעה.

10:30 – שיעור בשיחות לפרשת השבוע, עם הרה"ח ר' מיכאל טייב, השיעור ב"בית גאולה". משך השיעור: שעה.

11:00 – לימודי קודש במגוון נושאים לבחירתכן, הלימוד בחברותות, ב"חברותא" בשכונת לוי יצחק. משך הלימוד: כשעה.

19:30 – שיעור בספר התניא, עם הגב' שרה כץ, בית משפחת ליפסקר, רחוב אדמו"ר האמצעי 6. משך השיעור: שעה.

20:15 – שיעור בהלכה, עם הגה"ח הר' בנימין כהן, במדרשיית "חיה מושקא" בבית משפחת שפרלינג, רחוב האדמו"ר האמצעי 16. משך השיעור: שעה.

21:00 – שיעור במאמרי גאולה ומשיח, עם הרה"ח ר' מרדכי רוטנשטיין, במדרשיית "חיה מושקא" בבית משפחת שפרלינג, רחוב האדמו"ר האמצעי 16. משך השיעור: שעה.

20:50 – שיעור בקשרים משפחתיים, עם הגב' ד"ר אילנה ישראל, בית הכנסת רייטשיק שול. משך השיעור: כשעה.

21:00 – שיעור ב"תפילת נשים", עם הגב' יעל איטח, בית משפחת איטח במרכז הכפר. משך השיעור: שעה.

 

 

9:00 – שיעור בטהרת המשפחה, עם הגב' פיה פרידמן, בבית משפחת קסל, רחוב אדמו"ר הריי"צ 13. משך השיעור כשעה.

11:00 – שיעור ב"דבר מלכות", לימוד בצוותא, בית משפחת מרנץ, רחוב "דבר מלכות" 1. משך הלימוד: שעה.

10:30 – שיעור בנושאי אמונה ובטחון, עם הגב' יעל איטח, בית משפחת איטח במרכז הכפר. משך השיעור: כשעה.

ליל שבת קודש

 

כל השיעורים כחצי שעה לאחר הדלקת הנרות

 

שיעור בפרשת השבוע וענייני דיומא, עם הגב' רבקה גופין, בית משפחת גולדשמיד, רחוב אור התורה 8.

שיחות הרבי על פרשת השבוע, עם גב' דליה פוגאטש וגב' ציפורה מיידנצ'יק, בית משפחת יודקין / בית משפחת פינסקי בשכונת לוי יצחק.

שיעור במאמר חסידות, עם הגב' שרה כץ וגב' רחל טלאל, בית משפחת כץ, רחוב ליקוטי תורה 4.

שיעור בענייני דיומא בשפה הרוסית, עם הגב' רחל לאה רוזנצווייג, בית משפחת רוזנצווייג בשיכונים החדשים.

שיעור בשיחות הרבי על פרשת השבוע, עם הגב' ציפורה וישצקי, בית גב' נעמי ריבקין במרכז הכפר.

שיעור בשיחות הרבי על פרשת השבוע, עם גב' לובה הרצל / גב' שרה גרינברג / גב' שרה טברדוביץ, בית משפחת בורגן, רחוב אדמו"ר הזקן 43.

שיעור בפרשת השבוע, עם מרצות מתחלפות, בבית משפחת טרבניק.

שיעור ב"דבר מלכות", לימוד בצוותא, בית משפחת שיינר, כפר חב"ד ב' 3/3.

שבת קודש

9:00 – שיעור בשיחות קודש בשפה האנגלית, עם גב' לובה גורליק, בית משפחת גורליק ברחוב אדמו"ר ה"צמח צדק" 5. משך השיעור: חצי שעה.

 

לאחר התפילה

 

קידוש והתוועדות, עם מרצות מתחלפות. בשבת מברכים עם הגב' הדסה הלפרין, בית הכנסת "בית מנחם".

שיעור בפרשת השבוע וענייני דיומא, עם מרצות מתחלפות, בית הכנסת המרכזי.

שיעור בפרשת השבוע וענייני דיומא, עם מרצות מתחלפות, בית הכנסת "בית נחום יצחק".

שיעור בשיחות הרבי, לימוד בצוותא, בית הכנסת 770.

שיעור בפרשת השבוע וענייני גאולה ומשיח, עם מרצות מתחלפות, בית הכנסת "ישראל אריה לייב".

קידוש והתוועדות, עם מרצות מתחלפות, בית הכנסת "מענדל'ס שול".

שיעור בענייני דיומא, עם מרצות מתחלפות, בית הכנסת "גינדי".

שיעור בענייני דיומא, עם גב' חיה בידר, בית הכנסת "רייטשיק שול".

שיעור בפרשת השבוע, עם הגב' רחל שאבי, בית משפחת שאבי ברחוב הרב אשכנזי.

 

18:00 – שיעור בשיחות הרבי, עם מרצות מתחלפות, במדרשייה. משך השיעור: שעה.

18:00 – שיחות הרבי על פרשת השבוע ופרקי אבות, עם הגב' רייזי הלפרין, כפר חב"ד ב', בית משפחת אהרונוב / בית משפחת חנזין. משך השיעור: שעה.

18:00 – שיעור ב"דבר מלכות", עם גב' שרה כץ, בית משפחת לייבוביץ בשכונת לוי יצחק ב'. משך השיעור: שעה (חוץ משבת מברכים).

18:30 – שיעור בפרקי אבות, ע"י מרצות מתחלפות, בית משפחת מושיאשוילי, בשיכונים החדשים. משך השיעור: שעה.

כשעה לפני צאת השבת – שיעור בפרשת השבוע ופרקי אבות, עם הגב' גילי חפר, בבית משפחת מעודה, שכונת לוי יצחק.

כשעה לפני צאת השבת – שיעור בפרקי אבות, עם הגב' רוחי הולצברג, מיקום מתחלף.

כשעה לפני צאת השבת – שיעור בפרשת השבוע, עם הרבנית סימה אשכנזי, בחצר מעון עולים.

כשעה לפני צאת השבת – שיעור בפרשת השבוע, עם מרצות מתחלפות, מיקום מתחלף.

 

מוצאי שבת

 

21:45 – שיעור בספר התניא, עם הגב' חוה אנטבי, בקליניקה ברחוב הבעל שם טוב 105. משך השיעור: כשעה ורבע.