מים

תחום אחריות: ועד כפר חב"ד

03-9606613

לידיעת התושבים

בכל נושא תקלות, פיצוץ צנרת, שעוני מים וקריאה  ניתן לפנות לצביקה גרמה.

הודעה חשובה:  אין לחפור בשטח ציבורי מים חשמל וביוב ללא אישור ותיאום עם צביקה.

לידיעתכם: כל משפחה ( בני זוג או יחיד) זכאים : ל- 7 מ"ק של מים בתעריף נמוך,

על כל ילד נוסף זכאית המשפחה ל-3.5 מ"ק נוסף בתעריף נמוך.

עדכון פרטים ומספר נפשות

בהתאם לדרישת רשות המים מחודש  5/16, לחדש סקר נפשות לצורך קביעת כמות מוכרת (תעריף א).

על כל אחד מצרכני המים ללא יוצא מהכלל, גם אלו שהגישו לאחרונה, חייבים למלא מחדש את הטופס המצ"ב יחד עם צילום ת.ז. והספחים בהתאם לדרישות המופיע בטופס (הטופס הוא של רשות המים).

מודגש בזה שנפשות מעל גיל 18 המתגוררים בדירה חובה להגיש ת.ז. שלהם ואין להסתפק בספח של ההורים.

לקבלת התעריף או עדכון על ילד חדש יש למלא את הטופס המצ"ב + צילום ת"ז וספח (בספח צריך להיות רשום שם הילד וחובה שיהיה רשום בת"ז שהמגורים בכפר חב"ד).

את הטופס + צילום ת"ז ניתן למסור ידנית למזכירות הכפר, תיבת השירות במזכירות ליד דלת הכניסה. בדואר לכתובת ועד כפר חב"ד ת"ד 30 כפר חב"ד מ.6084000

טופס עדכון פרטים ומספר נפשות

למילוי טופס מקוון לחץ כאן!

להורדה קובץ : טופס מים

שם
תפקיד
טלפון
פקס
אימייל
שם: צביקה גרמה
תפקיד: מנהל אגף מים
טלפון: 0537705867
פקס:
אימייל: