תשתיות ואחזקה

דף הבית תשתיות ואחזקה

תחום אחריות: מועצה אזורית שדות דן

מועצה אזורית שדות דן אחראית לתחזוק השוטף של הגנים הציבורים לביטוח מבני הציבור ומתקני המשחקים והספורט.

מוקד של המועצה: 106

או בטלפון: 0732230629

תחום אחריות: ועד מקומי כפר חב"ד

הועד אחראי על הקמות גינות ציבוריות, שתילת פרחי נוי,  אחזקת הגינון ומערכת התאורה וגיזום צמחיה.

איסוף גזם:

איסוף גזם: בימי רביעי.

ימי הוצאת גזם: ראשון, שני ושלישי בלבד!!!

לפניות בנושא:

מוקד של המועצה: 106

או בטלפון: 0732230629

שם
תפקיד
טלפון
פקס
אימייל
שם: משה גוטמן
תפקיד: מנהל שפ"ע
טלפון: 0543366544
פקס:
אימייל:

תחום אחריות: מועצה אזורית שדות דן

איסוף אשפה בימים:  א', ד', ו'

בערבי חג מתגברת המועצה את איסוף האשפה.

לפניות בנושא:

מוקד של המועצה: 106

או בטלפון: 0732230629

תחום אחריות: מועצה אזורית שדות דן

באם אין לכם פח אשפה או פח האשפה שלכם ניזוק / נגנב או אתם מעוניינים לרכוש פח ניתן לפנות:

למוקד של המועצה: 106

או בטלפון: 0732230629

תחום אחריות: ועד מקומי כפר חב"ד

ועד הכפר מחזיק חברת ניקיון עם 5 עובדים, הפועלים 6 ימים בשבוע  לניקיון הכפר באופן שוטף.

בתקופת החגים הועד מתגבר את מערך הניקיון.

שם
תפקיד
טלפון
פקס
אימייל
שם: שמעון רבינוביץ
תפקיד: יור ועד מקומי
טלפון: 0528797791
פקס:
אימייל:
שם: משה גוטמן
תפקיד: מנהל שפ"ע
טלפון: 0543366544
פקס:
אימייל:

תחום אחריות: מועצה אזורית שדות דן

המועצה אחראית על בורות הביוב והניקוז.

תעלות ניקוז, חורי ביוב פתוחים וכו' יש לפנות:

למוקד של המועצה: 106 לחצו כאן

או בטלפון: 0732230629

תקלות בביוב

תקלות ניקוז, חורי ביוב פתוחים וכו' יש לפנות:

למוקד של המועצה: 106

או בטלפון: 0732230629

תחום אחריות: ועד כפר חב"ד

03-9606613

לידיעת התושבים

בכל נושא תקלות, פיצוץ צנרת, שעוני מים וקריאה  ניתן לפנות לצביקה גרמה.

הודעה חשובה:  אין לחפור בשטח ציבורי מים חשמל וביוב ללא אישור ותיאום עם צביקה.

לידיעתכם: כל משפחה ( בני זוג או יחיד) זכאים : ל- 7 מ"ק של מים בתעריף נמוך,

על כל ילד נוסף זכאית המשפחה ל-3.5 מ"ק נוסף בתעריף נמוך.

עדכון פרטים ומספר נפשות

בהתאם לדרישת רשות המים מחודש  5/16, לחדש סקר נפשות לצורך קביעת כמות מוכרת (תעריף א).

על כל אחד מצרכני המים ללא יוצא מהכלל, גם אלו שהגישו לאחרונה, חייבים למלא מחדש את הטופס המצ"ב יחד עם צילום ת.ז. והספחים בהתאם לדרישות המופיע בטופס (הטופס הוא של רשות המים).

מודגש בזה שנפשות מעל גיל 18 המתגוררים בדירה חובה להגיש ת.ז. שלהם ואין להסתפק בספח של ההורים.

לקבלת התעריף או עדכון על ילד חדש יש למלא את הטופס המצ"ב + צילום ת"ז וספח (בספח צריך להיות רשום שם הילד וחובה שיהיה רשום בת"ז שהמגורים בכפר חב"ד).

את הטופס + צילום ת"ז ניתן למסור ידנית למזכירות הכפר, תיבת השירות במזכירות ליד דלת הכניסה. בדואר לכתובת ועד כפר חב"ד ת"ד 30 כפר חב"ד מ.6084000

טופס עדכון פרטים ומספר נפשות

למילוי טופס מקוון לחץ כאן!

להורדה קובץ : טופס מים

שם
תפקיד
טלפון
פקס
אימייל
שם: צביקה גרמה
תפקיד: מנהל אגף מים
טלפון: 0537705867
פקס:
אימייל:

תחום אחריות: מועצה אזורית שדות דן

לתקלות בחשמל הביתי יש לפנות למוקד 103 של חברת החשמל.

תקלות בתאורת רחוב, תאורה לא עובדת

יש לפנות:

למוקד של המועצה: 106

או בטלפון: 0732230629

הודעות מיוחדות על הפסקות חשמל יזומות יינתנו כאן מבעוד מועד.

תחום אחריות: מועצה אזורית שדות דן

ריסוס נגד עשביה בשטחים ציבוריים באחריות הועד כפר חב"ד.

הדברה נגד יתושים, מכרסמים ודבורים

מוקד של המועצה: 106

בטלפון: 0732230629

תחום אחריות: מועצה אזורית שדות דן

דיווחים על חיות משוטטות, חיות חולות ופגרי חיות יש לפנות:

למוקד של המועצה: 106

או בטלפון: 0732230629

תחום אחריות: מועצה אזורית שדות דן

יש לפנות על כל תקלה למוקד המועצה: 106

או בטלפון: 0732230629